All Categories


Pages

Sistem Penggredan Ladang Unggas (2014)

Sistem penggredan ladang unggas adalah sistem yang dibangunkan dalam bentuk penggredan ladang unggas bagi tujuan pelesenan dari cara konvensional dan ditransformasikan kepada kaedah yang lebih sistematik (penilaian secara Objektif) menyeluruh dan seragam melalui beberapa peringkat selaras dengan kehendak Enakmen yang telah diwartakan sejak 1997. Sistem ini menjalankan penggredan berdasarkan elemen-elemen tertentu yang dinilai mengikut wajaran dan memberi penekanan kepada sistem pengurusan ladang.Setiap kategori ladang dapat mengggambarkan kaedah pengurusan, sistem yang digunakan dan rekabentuk satu-satu ladang tersebut. Sistem penggredan ini menjadi petunjuk kekerapan pengawasan penguatkuasaan dan tumpuan Perkhidmatan Veterinar yang perlu diberikan dalam satu-satu kawasan.

download


More Info

Upload By : Mr Sharil Azwan

About this Article Paper

Dr. Siti Nurkhadijah binti Md Yunos, Dr. Siti Zubaidah binti Che Lem, Cik Siti Syazana binti Ahmad, Cik Alizah binti Ahad


Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMost Viewed - All Categories