All Categories


Pages

Awan Tera – Inovasi Perkongsian Maklumat. (2014)

Awan Tera merupakan teknik pengkongsian pintar maklumat dan data. Ia menggunakan sistem berpusat yang dapat diakses global dengan sambungan internet. Selaga data/dokumen disimpan dengan cara selamat dan dapat diakses pada bila-bila masa. Sistem ini menggunakan kemudahan server dan sistem cloud Bahagian Penyelidikan dan Inovasi DVS. Sistem ini ju menggunakan teknologi terkini termasuklah mobile teknologi yang mudah diakses melalui telefon pintar.

download


More Info

Upload By : Mr Sharil Azwan

About this Article Paper

En. Mohammad Masrin bin Azami, En. Fakhrulisham bin Razali, En. Sharil Azwan bin Mohd Zain


Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMost Viewed - All Categories