All Categories


Pages

Siri Panduan Asas Penternakan Kambing

Penternakan kambing adalah perniagaan. Ia merupakan satu bidang usaha yang boleh mendatangkan keuntungan sekiranya ia dijalankan secara terancang, sistematik dan berterusan. Setiap komponen kambing mempunyai nilai pasaran tersendiri. Buku ini dapat dijadikan panduan untuk memahami dengan jelas berkenaan sistem penernakan kambing secara komersial. 

download


More Info

Upload By : Mr Sharil Azwan

About this Article Paper

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia


Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMost Viewed - All Categories