All Categories


Pages

Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 15 Mei 2018

Strategi penyelidikan bagi penyelesaian masalah semasa kesihatan awam veterinar serta industri penternakan yang menjadi tunjang bagi memastikan pengeluaran secara berterusan di Malaysia. Penyelidikan dalam bidang penyakit haiwan, genetik, makanan dan pemakanan ternakan merupakan teras kepada elemen penyelidikan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia.

download


More Info

Upload By : Mr Sharil Azwan

About this Article Paper

Dr. Chandrawathani a/p Panchadcharam


Comments


No comments yet! Be the first:

Your ResponseMost Viewed - All Categories