Anugerah Inovasi PortalAll Categories


Pages


Anugerah Inovasi

Latest in Anugerah Inovasi

3T : Tangga Turun Tong (2018)

RINGKASAN INOVASI:  3T (Tangga Turun Tong) merupakan sebuah alatan inovasi yang dibangunkan oleh PPIT Kulim, Kedah yang digunakan bagi membantu menurunkan churn dari kenderaan pentern

Troli Mudah Laras Di Rumah Sembelih (2018)

RINGKASAN INOVASI: Troli Mudah Laras ialah sebuah troli yang diubahsuai membolehkkannya dilaraskan sekiranya memerlukan ruang roli yang lebih banyak terutama ketika musim perayaan. Troli Mudah Laras ini dapat menga

Trailer Ternakan Serbaguna (2018)

RINGKASAN INOVASI: Trailer ini bersaiz 5’ kaki lebar dan 9 kaki panjang. Ia mempunyai empat roda yang kuat dan berkonsepkan mudah alih. Komponen utama atau K Faktor ialah travis dalaman boleh laras yang dicip

Sistem Bacilli ID (2018)

RINGKASAN INOVASI: Bacillus ID® merupakan inovasi yang dapat diguna-pakai di dalam makmal bakteriologi untuk mempercepatkan pengenalpastian pelbagai spesis Bacillus sp. selepas keputusan ujian-ujian biokimia tertentu diperolehi. Pengenalpastian Bacillus sp. dengan tep

Penentuan Pelbagai Drug Veterinar Dalam Makanan Ayam Menggunakan Mass Spectrometry (2018)

RINGKASAN INOVASI: Satu kaedah pengesanan drug veterinar telah dibangunkan meliputi aspek pengekstrakan sampel dan pengoptimakan parameter alat yang digunakan iaitu Mass Spectrometry. Teknik pengekstrakan yang dibangunkan merupakan modifikasi

Pagar Rusa BRC (2018)

RINGKASAN INOVASI: Menggunakan bar reinforcement concrete (BRC) atau istilah melayunya adalah jejaring keluli dalam pembinaan kandang rusa. BRC dipilih kerana memenuhi ciri-ciri tersebut:- ¨ Ketahanan ¨ Ketinggian ¨ Rusa / anak ru

Mesin Memproses Makanan Ternakan (2018)

RINGKASAN INOVASI: •Sebuah mesin yang dicipta berdasarkan sebuah TMR (bancuhan makanan) serta pengagihan  makanan secara mekanikal. •Gabungan sebuah forklift (1 tan) dan sebuah bucket berpintu boleh laras (hidrolik) yang mempunyai p

Mesin Memproses Kulit Lembu (2018)

Sebuah mesin pembasuh perut lembu yang diubahsuai dengan menggantikan kepingan besi di bahagian tapak dalam periuk tersebut dengan kepingan kokrit berbatu pebbles. Kapasiti mesin dapat memuatkan sehingga 15kg kulit untuk diproses dalam jangka waktu 15 hingga 20 minit pada satu-satu masa. Kulit ak

Silaj Taarfodder (2018)

* Kami penternak kecil. * Menghasilkan Aeroponik TaarFodder bagi kegunaan sendiri sejak 2014. * Memperkenalkan kaedah Aeroponik TaarFodder secara asas di FB bagi pengetahuan umum. * Menjalankan antivirus perkongsian ilmu dengan membantu penternak mempelajari proses penghas

Pengeluaran Burger Dan Oblong Ayam Kampung (2018)

Pemprosesan dan pengeluaran Burger dan Oblong Ayam Kampung yang pertama diproses, dikeluar dan di pasarkan di Malaysia. Inovasi produk burger dan Oblong Ayam Kampung ini merangkumi formulasi, kaedah pemprosesan termasuk rekabentuk pembungkusan.

Baja Kompos “Botanik” Pelestarian Alam Sekitar (2018)

Aktiviti pembangunan tidak terkawal telah mengakibatkan kesan kerosakan keatas sistem ekologi persekitaran. Kesan negatif, antara lain adalah seperti penghakisan tanah, kualiti kesuburan tanah, pencemaran alam sekitar dan sistem pengairan. Sektor pertanian turut memberi impak yang tidak baik kepa

Gerak Kerja Penguatkuasaan (2018)

Isu perebakan penyakit berpunca dari pemindahan ternakan telah menyebabkan kerajaan membelanjakan peruntukan keewangan yang tinggi dalam menangani masalah ini. Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kawalan pembasmian perebakan penyakit di antara haiwan tern

Aplikasi ‘e-LTJ’ (2018)

Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, Aplikasi e-LTJ merupakan satu sistem penyimpanan data dan rekod dalam program Lawatan Terancang dan Berjadual (LTJ) dalam Program Pengembangan Veterinar. Pegawai Pengembangan akan memasukkan semua data yang diperolehi daripada Peserta LTJ melalui p

Pusat Inkubator IAT Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor (2018)

Inkubator IAT’n adalah sebuah premis Pusat Pemprosesan Produk Industri Asas Ternak (IAT’n) yang memenuhi syarat-syarat persijilan premis seperti GVHP, HALAL, dan MeSTI. Inkubator ini disewakan kepada pengusaha berpotensi bagi tempoh enam (6) bulan ke satu (1) tahun sebagai platform pe

Sistem Prox’s Pengurusan Sistematik Data Makmal Biokimia (2018)

 Sistem PROX’s adalah sistem terancang yang mengurus pendaftaran sampel, pengiraan analisis, pengumpulan keputusan analisa dan penyediaan laporan analisis di Makmal Biokimia, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) Sistem ini membantu kakitangan makmal mengeluarkan laporan analisi
Page Navigation: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)

Most Viewed - Anugerah Inovasi