PortalAll Categories


Pages


Latest in

Teknik Suapan Tangan Untuk Anak Burung Walit (2011)

Teknik suapan tangan untuk anak burung walit dibangunkan selarasdengan tujuan domestikasi walit secara pembiakbakaan kurungan. Inovasiini dibangunkan dan diaplikasikan untuk anak walit menggunakan forcepdan sudu kecil. Walaubagaimanapun, didapati penyuapan menggunakansudu kecil lebih efisien dan

Jangat ® Kekel (2011)

Sebelum ini belulang atau kulit lembu hanya digunakan untukmenghasilkan kompang, beg, kasut dan perhiasan. Inovasi dari pengusaha Negeri Selangor ini telah menghasilkan produk makanan tambah nilai hasilan dari belulang atau kulit lembu yang telah di proses dan dikenal

Penggunaan Mist Dengan Menggunakan Air Mengandungi Bahan E.M Dalam Kawalan Peratus Kelembapan Dalam Rumah Walit (2011)

1. Penggunaan mist dengan menggunakan air mengandungi bahanE.M dalam kawalan peratus kelembapan dalam rumah walit.Air yang digunakan ditapis terlebih dahulu sebelum dilarutkan bahanE.M . dan seterusnya di simpan dalam tangki khas yang bersambungkepada nozel /mist yang dipasangkan dalam setiap rua

Forced Air Incubator & Handling : FAIC (2011)

Forced_Air Incubator & Candling adalahsatuproduk yang menggabungkan inkubator dan kaedah pendianan. Projek yang direka khas menggunakanplastik ini berfungsi untuk membantu proses pengeraman telur-telur unggas. FAIC adalah jenis inkubator yang beroperasi menggunaka

Fermented Mineral Block (2011)

Makanan tambahan yang mudah diberi kepada ternakan danmengandungi bahan-bahan nutrien dan bahan yang lengkap hanya didalam satu langkah mudah dan menjimatkan.

ENFORCE II – Pengurusan Data Kes Mahkamah

ENFORCE II merupakan satu bentuk penyimpanan data berasaskandatabase (db) yang dibangunkan melalui Microsoft Access. Ia merupakan satubentuk penyimpanan maklumat kes mahkamah sebagai rujukan pantas tanpamerujuk kepada Kertas Siasatan yang menimbulkan pelbagai masalah.

Easi-Crusher

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul, idea untuk menghasilkan alat pengekang ruminan kecil yang tahan lama dan ‘portable’ tercetus. Alat pengekang ini dinamakan ‘Easi-Crusher’. Ia diperbuat daripada aluminium dan besi tahan karat. Ia direkab

Comparative sequence analysis of representative foot-and-mouth disease virus genomes from Southeast Asia

Protocols to generate complete genomes sequences of prototype foot-and-mouthdisease viruses from Southeast Asia

Carta Regimen Survelans Penyakit Haiwan/ Loji Pemakanan Haiwan (2011)

Carta dalam bentuk kalendar yang boleh dibawa ke mana-mana,material yang tahan lasak, mudah dirujuk, paparan yang menarik, arahanyang jelas, pecahan carta dipaparkan mengikut spesis dan warna merah melambangkan kesiapsiagaan (alert)
Page Navigation: Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next (All)

Most Viewed -