PortalAll Categories


Pages


Latest in

Kaedah Teknik Mudah Pengurusan Pastura Secara Perdu (2015)

Satu kaedah tanaman rumput dan teknik pengiraan hasil pengeluaran rumput dan kualiti di kawasan yang bermasalah serta di tanah yang kurang bermutu (berasid). Cara penanaman rumput secara perdu memudahkan dalam pengurusan kerana jarak antara perdu setiap 10 kaki dengan saiz per

Pusat Pembangunan Teknologi EM DVS Selangor (2015)

Jabatan Perkhidmatan Negeri (DVS) Negeri Selangor telah mengenalpasti teknologi EM sebagai salah satu teknologi yang mampu meningkatkan kualiti penternakan di Negeri Selangor. Justeru itu, Jabatan telah membina sebuah pusat pembangunan teknologi EM di Pusat Perkhidmatan Veteri

Touch n Go PCR Pasteurella multocida dan Serotype (2015)

Pengesanan bakteria Pasteurella multocida boleh dijalankan melalui ujian biokimia, serologi atau molekular. Cara konvensional (kaedah lama) di mana kultur bakteria yang disyaki diuji menggunakan mikroskop dan beberapa siri ujian biokimia, diikuti ujian serologi. Cara ini menga

VENOM (2015)

GIS (Geografi Information System) adalah satu sistem komputer yang direka untuk merakam, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengurusdan membentangkan semua jenis data spatial atau geografi untuk memaparkan maklumat. Sistem VENOM dibangunkan untuk membantu pihak Jabatan Perkhidm

Disease Regimen Chart - DiRCt (2015)

Persampelan di ladang / lapangan berjadual boleh bersekali dengan ujian yang dijalankan di makmal. DiRCt ini merangkumi semua kategori haiwan serta penyakit yang wajib lapor. DiRCt juga melakarkan ujian serta saiz sampel untuk makanan haiwan/ abatoir/ loji p

Rumah Sembelih Kelas Daerah (2015)

Kos pengangkutan yang tinggi menyebabkan peniaga daging memilih untuk menyembelih ternakan di luar rumah penyembelihan yang dibenarkan Jabatan. Akibatnya, karkas milik mereka sering dirampas kerana didakwa tiada jaminan keselamatan untuk dimakan. Atas inisiatif Jabatan Pe

Inovasi Guano Walit Sebagai Bahan Utama Dalam Pembuatan Baja Organik Ke Arah Hak Eksklusif (Paten: PI2017701173) Disamping Mematuhi Standard Piawaian Sarang Burung Walit Malaysia (2017)

Penggunaan guano walit dipelbagaikan dan diexploitasi untuk menghasilkan produk asas tani bukan makanan yang memberi nilai tambah komersil contohnya baja organik untuk sayuran bagi meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, daripada hasil buangan rumah burung. Keberhasilan da

Edible Bird's Nest Value-Added Downstream Products (2017)

Ditubuhkan pada 12 Julai 2004 Kumpulan Syarikat Swiftlet Eco Park terdiri daripada Swiftlet Eco Park Holdings Sdn. Bhd dan anak-anak syarikatnya, yang membina kelompok pertama negara pembangunan infrastruktur Swiftlet Eco Park yang mesra alam dan strategik. Kami adalah syarikat pertama yang

TMR-Jerami (2017)

Haiwan ruminan seperti lembu, kerbau atau kambing memerlukan sumber makanan protein dan serat yang tinggi serta murah bagi memastikan kos penjualan hasil ternakan sentiasa kompetitif dalam pasaran. Halal Probiotik Ruminan sudah dapat tempat dalam teknologi makanan sebagai proses ya

Pembangunan Homeplot ala-Fertigasi (2017)

Isu yang sering dihadapi oleh penternak adalah peningkatan kos makanan ternakan yang melibatkan 70% kos pengeluaran daging tersebut. Bagimemastikan penternakan ruminan ini dapat terus berkembang secara mapan, JPV Kedah turut menggariskan beberapa strategi bagi menyokong usaha penternaka

sharil on the go

sharill onoo

Document Directory System (2016)

Document Directory System merupakan satu sistem (berdasarkan program komputer dalam hal pengurusan dokumen digital) digunakan untuk mengesan, mengurus dan menyimpan dokumen dalam mengurangkan penggunaan kertas.

Kolam Kumbahan Kompleks Abatoir Jejawi (2016)

Kolam kumbahan di Kompleks Abatoir Jejawi dibina bersesuaian dengan kapasiti sembelihan ternakan ruminan. Secara purata sembelihan dalam sebulan berjumlah 60 ekor. Kolam kumbahan itu terbahagi kepada 6 bahagian dan dilengkapi dengan penapis berupa batu dan penapis industri serta seunit aerator. T

Keberkesanan Produk Sarang Burung Walit Malaysia, Jenama Malaysia Menyakinkan Pengguna (2016)

Rantaian bekalan Sarang Burung Walit bermula dengan rumah burung, gua, kilang pemprosesan untuk pembersihan, dan sehingga runcit dan pengedaran borong. Tujuan sistem dayajaejak ini adalah supaya kebolehkesanan dilaksanakan pada setiap titik untuk mengenal pasti punca asal SBW ini. Rantaian kebole

Portable Vaccine Alarm Box (2016)

Faktor kritikal dalam memastikan keselamatan dan keberkesanan vaksin semasa pengangkutan dan pengendalian di lapangan adalah mengekalkan rantaian sejuk vaksin pada suhu optimum 2-8ºC. Alat ini dicipta bagi kegunaan di lapangan sama ada semasa pengangkutan atau
Page Navigation: Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Next (All)

Most Viewed -