PortalAll Categories


Pages


Latest in

Sistem E-Farming Dalam Ternakan Ayam Pendaging (2013)

Ringkasan Inovasi Dengan adanya perkhidmatan internet di Malaysia, syarikat kami telah mewujudkan satu sistem yang digelar E-Farming. Sistem E-Farming adalah sistem yang digunakan untuk merekod, men

Pengesahan Ketulenan Edible Bird’s Nest (Ebn) Melalui Penentuan Kandungan Asid Sialik (2013)

Ringkasan Inovasi Pengesahan ketulenan telah dilakukan melalui penentuan kandungan dan pengesahan asid sialik dalam EBN. Selain membuktikan sampel EBN tersebut ada

Breeddata: Sistem Perekodan Pembiakbakaan (Lembu) Kebangsaan (2013)

Ringkasan Inovasi Permanian Beradas (AI) merupakan satu teknik yang sering digunakan untuk meningkatkan prestasi pembaikbakaan dalam ternakan, terutamanya dalam te

Transfomasi Sisa Ternakan Untuk Sumber Tenaga : Transformation Of Waste To Bio-Energy (2013)

  Ringkasan Inovasi Teknologi hijau berasaskan pencernaan anaerobik (anaerobic digestion) dibangunkan bagi menghasilkan biogas (komposisi utama 

Kompilasi Dokumen Terbaik Kes Penguatkuasaan Veterinar (2013)

Ringkasan Inovasi Satu kompilasi dokumen terbaik kes penguatkuasaan veterinar yang diuruskan oleh Penguatkuasa Veterinar Negeri. I.  Kes-kes terbaik dapat dikenalpasti dan seterusnya digunapakai sebagai rujukan II. Penjimatan kos dan masa

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2016

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2016

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2015

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2015

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2014

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2014

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2013

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2013

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2012

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2012

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2011

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2011

Inovasi dalam Pengurusan Ladang (2012)

Struktur bumbung bertingkat Penggunaan bahan binaan selain dari kayu Lantai kandang dilapisi serbuk kayu Penggunaan sistem solar untuk memanaskan air yang digunakan untuk pembersihan peralatan memerah susu Pembinaan lantai kandang dengan kecerunan be

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BERINOVASI - TELUR ASIN (2012)

Dari 3000 ekor itik baka Khaki Champbell dengan pengeluaran purata 2700 biji telur/hari, dan kini Lai Hin Trading berjaya meluaskan penternakan kepada 65,000 ekor itik dengan pengeluaran purata 40,000 biji/hari. Pada masa hadapan, dijangkakan jumlah penternakan itik meningkat kepada 110,000 ekor

Kelinchi Bukan Sekadar Daging Biasa : 2012

Dari sebuah ladang pembiakbakaan arnab bagi tujuan komersil dan arnab peliharaan biasa, Opah Farm telah meluaskan  aktiviti kepada penghasilan produk-produk hasilan daging arnab. Produk-produk yang dihasilkan termasuklah satay arnab; atau dikenali sebagai satay kelinchi dalam bahasa Indonesi

Produk Hasilan Tambahnilai Sarang Burung Walit : Produk Klasik dan Kotemporari (2012)

Nespure telah memberi nilai tambah produk SBW dengan mempelbagaikan produk kepada menu klasik dan kontemporari.  Antara contoh menu klasik ialah sajian stew gula batu SBW, stew sirap ginkoes; sementara menu komtemporari ialah puding longan SBW, jus yogurt SBW, tat telur SBW, dan stew susu se
Page Navigation: Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next (All)

Most Viewed -