Pemakanan & Agronomi PortalAll Categories


Pages


Pemakanan & Agronomi

Latest in Pemakanan & Agronomi

Kaedah Teknik Mudah Pengurusan Pastura Secara Perdu (2015)

Satu kaedah tanaman rumput dan teknik pengiraan hasil pengeluaran rumput dan kualiti di kawasan yang bermasalah serta di tanah yang kurang bermutu (berasid). Cara penanaman rumput secara perdu memudahkan dalam pengurusan kerana jarak antara perdu setiap 10 kaki dengan saiz per

TMR-Jerami (2017)

Haiwan ruminan seperti lembu, kerbau atau kambing memerlukan sumber makanan protein dan serat yang tinggi serta murah bagi memastikan kos penjualan hasil ternakan sentiasa kompetitif dalam pasaran. Halal Probiotik Ruminan sudah dapat tempat dalam teknologi makanan sebagai proses ya

Pembangunan Homeplot ala-Fertigasi (2017)

Isu yang sering dihadapi oleh penternak adalah peningkatan kos makanan ternakan yang melibatkan 70% kos pengeluaran daging tersebut. Bagimemastikan penternakan ruminan ini dapat terus berkembang secara mapan, JPV Kedah turut menggariskan beberapa strategi bagi menyokong usaha penternaka

Silaj (2016)

Silaj napier merupakan makanan haiwan ruminan dan sumber serat (fibre) yang terbaik untuk haiwan ruminan menghasilkan daging atau susu untuk kegunaan makanan harian rakyat Malaysia. Bahan utama silaj adalah seperti napier dan pokok jagung kerana sangat sesuai untuk dibungkus menggunakan beg pla

Penghasilan Fodder Jagung Organik Secara Konventional (2016)

Kaedah penghasilan fodder jagung organik secara konventional sebagai alternatif makanan ternakan merupakan satu inovasi bagi membantu penternak menghasilkan makanan hijau berprotein tinggi dalam masa 7-10 hari penanaman, ruang yang kecil dan peralatan yang murah dan mudah diperolehi, bebas dari p

USEFUL MICROBES (UM)

Inovasi ini adalah satu kaedah yang mengguna pakai konsep samaseperti Effective Microorganisms (EM) tetapi ia mampu dihasilkan sendirioleh penternak. UM dihasilkan daripada buah-buahan terbuang yangmenjalani proses fermentasi selama 3 bulan menggunakan danmenerapkan konsep “3R” iaitu

Penentuan Jangkahayat Produk Makanan Sejukbeku Dengan Menggunakan Kaedah Kinetik Tindakbalas Kimia (2011)

Makanan sejukbeku dengan pengendalian yang betul melaluirantaian sejukbeku boleh memanjangkan hayat produk lebih daripada6 bulan bergantung kepada jenis produk makanan sejukbeku (Hendley1993). Menurut garipanduan IFST (1993), definasi jangka hayat ialah masasemasa produk makanan kekal selamat, me

Menghasilkan Fomulasi Makanan Kambing Dari Anak Cerai Susu hingga ke Pasaran (2011)

Kajian fomulasi makanan ini telah dimulakan sudah hampir 5 tahun.Pelbagai pihak telah dirujuk dalam penghasilan fomulasi ini seperti kilangmakanan ternakan , penternak babi, Jabatan Perkhidmatan Veterinar danMakmal Penyelidikan Veterinar Ipoh (VRI).Telah menghasilkan fomulasi makanan kepada beber

Teknik Suapan Tangan Untuk Anak Burung Walit (2011)

Teknik suapan tangan untuk anak burung walit dibangunkan selarasdengan tujuan domestikasi walit secara pembiakbakaan kurungan. Inovasiini dibangunkan dan diaplikasikan untuk anak walit menggunakan forcepdan sudu kecil. Walaubagaimanapun, didapati penyuapan menggunakansudu kecil lebih efisien dan

Fermented Mineral Block (2011)

Makanan tambahan yang mudah diberi kepada ternakan danmengandungi bahan-bahan nutrien dan bahan yang lengkap hanya didalam satu langkah mudah dan menjimatkan.
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Pemakanan & Agronomi