Walet PortalAll Categories


Pages


Walet

Latest in Walet

EBN Ezi-Clean (2015)

Raw-unclean EBN akan di basuh dengan air bersih. Bahan ini akan diletakkan dalam bikar bersih. Kemudian, air bersih dicampurkan sehingga paras setengah bikar. Kemudiannya, ia akan direndam < 3 jam di dalam chiller (<10°C). Setelah raw-EBN didapati kembang; serpihan y

Inovasi Guano Walit Sebagai Bahan Utama Dalam Pembuatan Baja Organik Ke Arah Hak Eksklusif (Paten: PI2017701173) Disamping Mematuhi Standard Piawaian Sarang Burung Walit Malaysia (2017)

Penggunaan guano walit dipelbagaikan dan diexploitasi untuk menghasilkan produk asas tani bukan makanan yang memberi nilai tambah komersil contohnya baja organik untuk sayuran bagi meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, daripada hasil buangan rumah burung. Keberhasilan da

sharil on the go

sharill onoo

Nilai Pengkomersilan Daripada Guano Walit (2013)

Ringkasan Inovasi Mengikut data DVS, sebanyak 1,300 rumah burung telah didaftar di bawah(SALT). Tujuannya untuk menjadi ladang yang berlandaskan ternakan yangsihat dan diurus dengan a

Penggunaan Mist Dengan Menggunakan Air Mengandungi Bahan E.M Dalam Kawalan Peratus Kelembapan Dalam Rumah Walit (2011)

1. Penggunaan mist dengan menggunakan air mengandungi bahanE.M dalam kawalan peratus kelembapan dalam rumah walit.Air yang digunakan ditapis terlebih dahulu sebelum dilarutkan bahanE.M . dan seterusnya di simpan dalam tangki khas yang bersambungkepada nozel /mist yang dipasangkan dalam setiap rua
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Walet