Walit PortalAll Categories


Pages


Walit

Latest in Walit

Kaedah Spektroskopi NIRS Bagi Meramal Kandungan Asid Amino Dalam Sarang Burung Walit (2014)

Kaedah kimia bagi penentuan asid amino sesuatu sampel melibatkan langkah-langkah yang panjang, penggunaan asid pekat, masa yang lama serta kos yang relatifnya tinggi. Masa yang digunakan untuk menganalisis asid amino adalah antara 7-10 hari bekerja.4. Peralatan makmal yang digunaka

EBN Ezi-Clean (2015)

Raw-unclean EBN akan di basuh dengan air bersih. Bahan ini akan diletakkan dalam bikar bersih. Kemudian, air bersih dicampurkan sehingga paras setengah bikar. Kemudiannya, ia akan direndam < 3 jam di dalam chiller (<10°C). Setelah raw-EBN didapati kembang; serpihan y

Inovasi Guano Walit Sebagai Bahan Utama Dalam Pembuatan Baja Organik Ke Arah Hak Eksklusif (Paten: PI2017701173) Disamping Mematuhi Standard Piawaian Sarang Burung Walit Malaysia (2017)

Penggunaan guano walit dipelbagaikan dan diexploitasi untuk menghasilkan produk asas tani bukan makanan yang memberi nilai tambah komersil contohnya baja organik untuk sayuran bagi meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, daripada hasil buangan rumah burung. Keberhasilan da

sharil on the go

sharill onoo

Keberkesanan Produk Sarang Burung Walit Malaysia, Jenama Malaysia Menyakinkan Pengguna (2016)

Rantaian bekalan Sarang Burung Walit bermula dengan rumah burung, gua, kilang pemprosesan untuk pembersihan, dan sehingga runcit dan pengedaran borong. Tujuan sistem dayajaejak ini adalah supaya kebolehkesanan dilaksanakan pada setiap titik untuk mengenal pasti punca asal SBW ini. Rantaian kebole

Inovasi Guano Walit Ke Arah Pengkomersilan Disamping Mematuhi Standard Piawaian Sarang Burung Walit Malaysia (2016)

Penggunaan guano walit dipelbagaikan dan diexploitasi untuk menghasilkan produk asas tani bukan makanan yang memberi nilai tambah komersil contohnya baja organik untuk sayuran, makanan akuakultur dan penghasilan produk farmaseutikal daripada hasil buangan rumah burung

RAT-LALAT

Ringkasan Inovasi RAT-LALAT adalah pasukan petugas pantas khas (Rapit Action Team) bertindak memberi khidmat untuk mengatasi masalah

Proses Permohonan & Pemilihan Peserta Pinjaman Induk Tanpa Faedah (PINTAF) Mengambil Masa Yang Lama

Ringkasan Inovasi  Sistem Pintaf Online merupakan satu kaedah baru dalam permohonan dan pemilihan peserta secara atas talian telah dicipta dengan menggunakan kepakaran dan pengetahuan ahli KIK Jabatan di mana permohonan dilakukan secara &

SISTEM PENGGREDAN LADANG UNGGAS

Ringkasan Inovasi Sistem penggredan ladang unggas adalah sistem yang dibangunkan dalam bentuk penggredan ladang unggas bagi tujuan pelesenan dari cara konvensional dan ditransformasikan kepada kaedah yang lebih sistematik (penilaian secara Objektif)menyeluruh dan seragam

PAIMA (Pengekang AI Mudah Alih)

Ringkasan Inovasi Sebuah alat mudah kerja iaitu PAIMA (Pengekang AI Mudah Alih) direka khusus bagi memudahkan kerja pemanian beradas dilakukan ke atas ruminan kecil. Kos pembuatan alat ini juga berpatutan dan  ia sangat praktikal. Ia ring

Program P2T Kambing Tenusu

Ringkasan Inovasi Inovasi Program P2T ini ialah satu program pemulihan dan pemuliharaan ternakan yang diketogorikan sebagai ternakan takai untuk dijadikan induk

Kaedah Spektroskopi NIRS Bagi Meramal Kandungan Asid Amino Dalam Sarang Burung Walit

 Ringkasan Inovasi Applikasi inovasi adalah dari aspek penggunaan sampel (matriks) dari jenis sarang burung walit untuk pengukuran kandungan asid amino mengguna teknologi NIRS. Objektif inovasi adalah untuk penjimatan keseluruhan kos dan ma

Projek integrasi kerbau secara ragutan bergilir di bawah tanaman kekal.

Ringkasan Inovasi Sistem penternakan kerbau di Malaysia kebiasaannya dijalankan secara tradisional dan berskala kecil. Projek ini telah dikomersilkan dengan menadaptasi sistem ragutan bergilir yang terkawal dan bersistematik menggunakan pagar elektrik mudah alih d

Menghasilkan Produk Baru Daripada Produk Sedia Ada Dengan Penyediaan Lebih Ringkas (Kebab Ayam Cheese Roll Sejuk Beku)

Ringkasan Inovasi Kebab ayam kebiasaannya dimakan bersama roti atau dimakan begitu sahaja. Penyediaan kebab agak rumit.   Pihak syarikat menggunakan kebab kepalan berbentuk seperti sosej. Doh roti

Kaedah pantas penentuan ketulenan dan origin Sarang Burung Walit menggunakan peralatan Handheld Portable FTIR beserta analisis Chemometric

Ringkasan Inovasi  Melalui penggunaan peralatan Handheld Portable Fourier Transform Infrared (FTIR), dua inovasi kaedah telah dapat dibangunkan iaitu; i) penentuan ketulenan EBN serta ii) penentuan origin dan daya jejak (traceab
Page Navigation: 1 2 (All)

Most Viewed - Walit