Pembiakbakaan PortalAll Categories


Pages


Pembiakbakaan

Latest in Pembiakbakaan

Pengesahan Keturunan Ternakan Di Malaysia Melalui Identiti DNA (2016)

Pengujian ini bersandarkan kepada prinsip di mana anak akan mewarisi satu salinan gen daripada bapa dan satu salinan gen daripada ibunya. Kaedah mikrosatelit merupakan alat yang sangat berkesan dalam menentukan keturunan bagi sesuatu spesies terutama ternakan di lapangan. Di IBVK, kes perebutan t
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Pembiakbakaan