Kawalan Pencemaran PortalAll Categories


Pages


Kawalan Pencemaran

Latest in Kawalan Pencemaran

Pusat Rawatan Tinja Ayam Bio-reaktor Fermentasi (PRATA Bio-f) (2018)

Pusat Rawatan Tinja Ayam Bio-fermentasi ( PRATA BIO-f ) yang pantas dan selamat direka khusus untuk merawat pelbagai jenis sisa organik (contoh: tinja, bangkai haiwan) untuk mencapai matlamat bio-sekuriti dalam mengitar semula sisa organik menjadi produk yang berharga. Melalui penggunaan mikrob T

Mesin EM Mudball Generasi Ke-2 (2015)

Penggunaan EM mudball telah terbukti mampu memperbaiki kualiti air tercemar. Permintaan di kalangan penternak babi, kolam dibawah penyelenggaraan PBT dan penternak ikan air tawar. Justeru itu, bagi menggandakan pengeluaran DVS Selangor secara manual, Jabatan telah membina sebu

Kolam Kumbahan Kompleks Abatoir Jejawi (2016)

Kolam kumbahan di Kompleks Abatoir Jejawi dibina bersesuaian dengan kapasiti sembelihan ternakan ruminan. Secara purata sembelihan dalam sebulan berjumlah 60 ekor. Kolam kumbahan itu terbahagi kepada 6 bahagian dan dilengkapi dengan penapis berupa batu dan penapis industri serta seunit aerator. T

Inovasi Guano Walit Ke Arah Pengkomersilan Disamping Mematuhi Standard Piawaian Sarang Burung Walit Malaysia (2016)

Penggunaan guano walit dipelbagaikan dan diexploitasi untuk menghasilkan produk asas tani bukan makanan yang memberi nilai tambah komersil contohnya baja organik untuk sayuran, makanan akuakultur dan penghasilan produk farmaseutikal daripada hasil buangan rumah burung

Mesin EM BOKASHI Automatic (2016)

Mesin automatik bagi meningkatkan pengeluaran EM Bokashi dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia di mana mesin ini melakukankan proses pencampuran dan pembancuhan bahan-bahan mentah diikuti proses penimbangan dan pengisian ke dalam bungkusan. Hanya proses “sealing” bungkusan dibuat

Mobile Go System (2016)

Mobile Go System adalah sejenis alat yang mampu mengesan tahap kualiti efluen yang dilepaskan oleh ladang ternakan dengan sangat cepat dan tepat. Alat ini boleh dibawa ke lapangan untuk memberikan keputusan serta-merta.

Rapid Action Team Lalat : RAT-LALAT (2014)

Ringkasan Inovasi RAT-LALAT adalah pasukan petugas pantas khas (Rapit Action Team) bertindak memberi khidmat untuk mengatasi masalah

Transfomasi Sisa Ternakan Untuk Sumber Tenaga : Transformation Of Waste To Bio-Energy (2013)

  Ringkasan Inovasi Teknologi hijau berasaskan pencernaan anaerobik (anaerobic digestion) dibangunkan bagi menghasilkan biogas (komposisi utama 

Pemanfaatan Kumbahan Kandang Ternakan Lembu Tenusu Menjadi Bahan Yang Berguna (2011)

Salah satu kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah yang berpunca dari pengurusan bahan buangan ternakan yang tidak terurusadalah dengan menggunakan bahan organik tersebut bagimenghasilkan biogas. Inovasi yang dicadangkan adalah merekacipta sistem atau alat yang bo
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Kawalan Pencemaran