Perkhidmatan & Pengurusan PortalAll Categories


Pages


Perkhidmatan & Pengurusan

Latest in Perkhidmatan & Pengurusan

Sistem Bacilli ID (2018)

RINGKASAN INOVASI: Bacillus ID® merupakan inovasi yang dapat diguna-pakai di dalam makmal bakteriologi untuk mempercepatkan pengenalpastian pelbagai spesis Bacillus sp. selepas keputusan ujian-ujian biokimia tertentu diperolehi. Pengenalpastian Bacillus sp. dengan tep

Aplikasi ‘e-LTJ’ (2018)

Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, Aplikasi e-LTJ merupakan satu sistem penyimpanan data dan rekod dalam program Lawatan Terancang dan Berjadual (LTJ) dalam Program Pengembangan Veterinar. Pegawai Pengembangan akan memasukkan semua data yang diperolehi daripada Peserta LTJ melalui p

Pusat Inkubator IAT Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor (2018)

Inkubator IAT’n adalah sebuah premis Pusat Pemprosesan Produk Industri Asas Ternak (IAT’n) yang memenuhi syarat-syarat persijilan premis seperti GVHP, HALAL, dan MeSTI. Inkubator ini disewakan kepada pengusaha berpotensi bagi tempoh enam (6) bulan ke satu (1) tahun sebagai platform pe

Sistem Prox’s Pengurusan Sistematik Data Makmal Biokimia (2018)

 Sistem PROX’s adalah sistem terancang yang mengurus pendaftaran sampel, pengiraan analisis, pengumpulan keputusan analisa dan penyediaan laporan analisis di Makmal Biokimia, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) Sistem ini membantu kakitangan makmal mengeluarkan laporan analisi

Pendaftaran Pedagang Ternakan Ruminan : PETERS (2018)

Sistem pendaftaran yang diwujudkan bagi memastikan semua pedagang ternakan ruminan di negeri Selangor didaftarkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor. Tujuan pendaftaran pedagang ini adalah bagi mempercepatkan urusan pengeluaran permit pemindahan ternakan bagi tujuan mencegah,

Modul Bancian Ternakan: Sistem Veterinar Selangor - VETSEL (2018)

Sistem Maklumat Veterinar Selangor (VETSEL) adalah pangkalan data berasaskan web (web based data base) yang dibangunkan oleh DVS Selangor bagi menggantikan Veterinary Information System (VEINS) yang telah ketinggalan zaman (obsoleted) dan kaedah manual. VETSEL mempunyai beberapa modul.  Modu

Bovine Tuberculosis: Pembangunan Manual dan Penambahbaikan Prosidur Kerja (2018)

Bovine tuberculosis merupakan penyakit zoonotic yang berkepentingan ekonomi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteria Mycobacterium bovis yang menjangkiti lembu. JPV telah menerbitkan PVM Tuberculosis sebagai panduan tindakan surevelans dan kawalan penyakit di lapangan. Pada tahun 2

Awan Tera – Inovasi Perkongsian Maklumat. (2014)

Awan Tera merupakan teknik pengkongsian pintar maklumat dan data. Ia menggunakan sistem berpusat yang dapat diakses global dengan sambungan internet. Selaga data/dokumen disimpan dengan cara selamat dan dapat diakses pada bila-bila masa. Sistem ini menggunakan kemudahan server dan siste

Proses Permohonan & Pemilihan Peserta Pinjaman Induk Tanpa Faedah (PINTAF) Mengambil Masa Yang Lama (2014)

Sistem Pintaf Online merupakan satu kaedah baru dalam permohonan dan pemilihan peserta secara atas talian telah dicipta dengan menggunakan kepakaran dan pengetahuan ahli KIK Jabatan di mana permohonan dilakukan secara ‘online’ untuk diisi oleh pemohon/penternak. Si

Sistem Penggredan Ladang Unggas (2014)

Sistem penggredan ladang unggas adalah sistem yang dibangunkan dalam bentuk penggredan ladang unggas bagi tujuan pelesenan dari cara konvensional dan ditransformasikan kepada kaedah yang lebih sistematik (penilaian secara Objektif) menyeluruh dan seraga

e-SPV : Sistem Permohonan Khidmat Veterinar (2014)

Sistem pendaftaran permohonan perkhidmatan veterinar bagi setiap jenis perkhidmatan yang dipohon oleh pelanggan dari Jabatan. Sistem ini beroperasi di kesemua bahagian di Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar dan di kesemua Pejabat Perkhidmatan Veterinar D

Pusat Pembangunan Teknologi EM DVS Selangor (2015)

Jabatan Perkhidmatan Negeri (DVS) Negeri Selangor telah mengenalpasti teknologi EM sebagai salah satu teknologi yang mampu meningkatkan kualiti penternakan di Negeri Selangor. Justeru itu, Jabatan telah membina sebuah pusat pembangunan teknologi EM di Pusat Perkhidmatan Veteri

VENOM (2015)

GIS (Geografi Information System) adalah satu sistem komputer yang direka untuk merakam, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengurusdan membentangkan semua jenis data spatial atau geografi untuk memaparkan maklumat. Sistem VENOM dibangunkan untuk membantu pihak Jabatan Perkhidm

Disease Regimen Chart - DiRCt (2015)

Persampelan di ladang / lapangan berjadual boleh bersekali dengan ujian yang dijalankan di makmal. DiRCt ini merangkumi semua kategori haiwan serta penyakit yang wajib lapor. DiRCt juga melakarkan ujian serta saiz sampel untuk makanan haiwan/ abatoir/ loji p

Rumah Sembelih Kelas Daerah (2015)

Kos pengangkutan yang tinggi menyebabkan peniaga daging memilih untuk menyembelih ternakan di luar rumah penyembelihan yang dibenarkan Jabatan. Akibatnya, karkas milik mereka sering dirampas kerana didakwa tiada jaminan keselamatan untuk dimakan. Atas inisiatif Jabatan Pe
Page Navigation: 1 2 3 (All)

Most Viewed - Perkhidmatan & Pengurusan