Perkhidmatan & Pengurusan PortalAll Categories


Pages


Perkhidmatan & Pengurusan

Latest in Perkhidmatan & Pengurusan

Awan Tera – Inovasi Perkongsian Maklumat. (2014)

Awan Tera merupakan teknik pengkongsian pintar maklumat dan data. Ia menggunakan sistem berpusat yang dapat diakses global dengan sambungan internet. Selaga data/dokumen disimpan dengan cara selamat dan dapat diakses pada bila-bila masa. Sistem ini menggunakan kemudahan server dan siste

Proses Permohonan & Pemilihan Peserta Pinjaman Induk Tanpa Faedah (PINTAF) Mengambil Masa Yang Lama (2014)

Sistem Pintaf Online merupakan satu kaedah baru dalam permohonan dan pemilihan peserta secara atas talian telah dicipta dengan menggunakan kepakaran dan pengetahuan ahli KIK Jabatan di mana permohonan dilakukan secara ‘online’ untuk diisi oleh pemohon/penternak. Si

Sistem Penggredan Ladang Unggas (2014)

Sistem penggredan ladang unggas adalah sistem yang dibangunkan dalam bentuk penggredan ladang unggas bagi tujuan pelesenan dari cara konvensional dan ditransformasikan kepada kaedah yang lebih sistematik (penilaian secara Objektif)menyeluruh dan seragam melalui beberapa pering

Sistem Permohonan Khidmat Veterinar (e-SPV) (2014)

Sistem pendaftaran permohonan perkhidmatan veterinar bagi setiap jenis perkhidmatan yang dipohon oleh pelanggan dari Jabatan. Sistem ini beroperasi di kesemua bahagian di Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar dan di kesemua Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah seluruh Negeri Sembilan

Penyangkut Trailer Traktor Yang Diubahsuai (CANGKAT) (2014)

Di Pusat Ternakan Haiwan Chalok mempunyai ternakan bebiri sebanyak 950 ekor dan ditempatkan di 4 buah kandang. Ternakan di ladang ini semuanya dikurung dan makanan utama adalah rumput. Setiap hari foder akan dihantar ke kandang-kandang. Kelewatan foder dihantar ke kandang menyebabkan te

Blower GRSI-15 (2015)

Blower ini terciptanya hasil daripada alat-alat mesin yang dikitar semula dan digabungkan. Peralatan-peralatan yang tidak digunakan (buangan) direkacipta menjadi peralatan mesin blower yang boleh digunakan di lapangan dan membantu menjimatkan kos minyak serta mengurangkan kos

VENOM (2015)

GIS (Geografi Information System) adalah satu sistem komputer yang direka untuk merakam, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengurusdan membentangkan semua jenis data spatial atau geografi untuk memaparkan maklumat. Sistem VENOM dibangunkan untuk membantu pihak Jabatan Perkhidm

Rumah Sembelih Kelas Daerah (2015)

Kos pengangkutan yang tinggi menyebabkan peniaga daging memilih untuk menyembelih ternakan di luar rumah penyembelihan yang dibenarkan Jabatan. Akibatnya, karkas milik mereka sering dirampas kerana didakwa tiada jaminan keselamatan untuk dimakan. Atas inisiatif Jabatan Pe

Document Directory System (2016)

Document Directory System merupakan satu sistem (berdasarkan program komputer dalam hal pengurusan dokumen digital) digunakan untuk mengesan, mengurus dan menyimpan dokumen dalam mengurangkan penggunaan kertas.

Portable Vaccine Alarm Box (2016)

Faktor kritikal dalam memastikan keselamatan dan keberkesanan vaksin semasa pengangkutan dan pengendalian di lapangan adalah mengekalkan rantaian sejuk vaksin pada suhu optimum 2-8ºC. Alat ini dicipta bagi kegunaan di lapangan sama ada semasa pengangkutan atau pemberian vaksin di mana suhu

Pengurusan Aduan Awam Veterinar Pahang (PAPA)(2016)

Pengurusan Awam Veterinar Pahang atau singkatannya “PAPA” merupakan satu bentuk pengurusan bagi merekod aduan awam yang diterima, menyimpan maklumat aduan dan memberi maklum balas kepada pelanggan serta agensi terlibat dengan lebih sistematik berbanding pengurusan sistem sedia ad

Smart Map (2016)

Penghasilan Peta digital yang mempunyai “georeference” untuk kerja-kerja pengukuran, pembahagian kawasan, kawalanselia dan pemantauan projek di ladang ternakan

Carta Alir Penguatkuasaan Bersepadu antara agensi kerajaan berkaitan pengimportan Makanan Haiwan dan Bahan Tambahan Makanan Haiwan (2016)

Carta alir menunjukkan keperluan lesen dan permit bagi proses pengimportan makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan, telah diwujudkan dan dipamerkan di website DVS. Selain itu carta alir ini dibuat dalam bentuk poster bersaiz 73cm x 48cm, diedarkan di pintu-pintu masuk pelabuhan dan di J

Klinik Veterinar Bergerak (2016)

KVB merupakan sebuah lori 5 tan yang diubahsuai menjadi klinik veterinar. Kenderaan ini dilengkapi sangkar haiwan, meja pemeriksaan/pembedahan, penghawa dingin, peti sejuk, sinki air, “exhaust fan”, almari, lampu dan soket elektrik serta pembesar suara untuk membuat hebahan. Semua p

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2016

RUMUSAN PENYERTAAN ANUGERAH INOVASI 2016
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Perkhidmatan & Pengurusan