Ujian Makmal PortalAll Categories


Pages


Ujian Makmal

Latest in Ujian Makmal

Kaedah pantas penentuan ketulenan dan origin Sarang Burung Walit menggunakan peralatan Handheld Portable FTIR beserta analisis Chemometric (2014)

Melalui penggunaan peralatan Handheld Portable Fourier Transform Infrared (FTIR), dua inovasi kaedah telah dapat dibangunkan iaitu; i) penentuan ketulenan EBN serta ii) penentuan origin dan daya jejak (traceability) EBN. Kaedah ini adalah alternatif kepada kaedah konvensional dan s

Touch n Go PCR Pasteurella multocida dan Serotype (2015)

Pengesanan bakteria Pasteurella multocida boleh dijalankan melalui ujian biokimia, serologi atau molekular. Cara konvensional (kaedah lama) di mana kultur bakteria yang disyaki diuji menggunakan mikroskop dan beberapa siri ujian biokimia, diikuti ujian serologi. Cara ini menga

Disease Regimen Chart - DiRCt (2015)

Persampelan di ladang / lapangan berjadual boleh bersekali dengan ujian yang dijalankan di makmal. DiRCt ini merangkumi semua kategori haiwan serta penyakit yang wajib lapor. DiRCt juga melakarkan ujian serta saiz sampel untuk makanan haiwan/ abatoir/ loji pemprosesan hasil/ hasilan ber

Penggunaan Kaedah Mengumpul (Pool) Serum Dalam Ujian Q Fever Menggunakan Kit Pengujian Komersil (2016)

Pengujian serum untuk mengesan antibodi terhadap Q fever adalah program dan aktiviti yang penting bagi Bahagian Biosekuriti dan SPS. Walaubagaimanapun pengujian penyakit ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi memandangkan kos kit pengujiannya amatlah mahal. Harga sekotak kit yang boleh digunakan
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Ujian Makmal