Diagnostik PortalAll Categories


Pages


Diagnostik

Latest in Diagnostik

Penentuan Pelbagai Drug Veterinar Dalam Makanan Ayam Menggunakan Mass Spectrometry (2018)

RINGKASAN INOVASI: Satu kaedah pengesanan drug veterinar telah dibangunkan meliputi aspek pengekstrakan sampel dan pengoptimakan parameter alat yang digunakan iaitu Mass Spectrometry. Teknik pengekstrakan yang dibangunkan merupakan modifikasi

Kaedah Spektroskopi NIRS Bagi Meramal Kandungan Asid Amino Dalam Sarang Burung Walit (2014)

Kaedah kimia bagi penentuan asid amino sesuatu sampel melibatkan langkah-langkah yang panjang, penggunaan asid pekat, masa yang lama serta kos yang relatifnya tinggi. Masa yang digunakan untuk menganalisis asid amino adalah antara 7-10 hari bekerja.

Touch n Go PCR Pasteurella multocida dan Serotype (2015)

Pengesanan bakteria Pasteurella multocida boleh dijalankan melalui ujian biokimia, serologi atau molekular. Cara konvensional (kaedah lama) di mana kultur bakteria yang disyaki diuji menggunakan mikroskop dan beberapa siri ujian biokimia, diikuti ujian serologi. Cara ini menga

Penggunaan Kaedah Mengumpul (Pool) Serum Dalam Ujian Q Fever Menggunakan Kit Pengujian Komersil (2016)

Pengujian serum untuk mengesan antibodi terhadap Q fever adalah program dan aktiviti yang penting bagi Bahagian Biosekuriti dan SPS. Walaubagaimanapun pengujian penyakit ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi memandangkan kos kit pengujiannya amatlah mahal. Harga sekotak kit yang boleh digunakan

Kaedah pantas penentuan ketulenan dan origin Sarang Burung Walit menggunakan peralatan Handheld Portable FTIR beserta analisis Chemometric (2014)

Ringkasan Inovasi  Melalui penggunaan peralatan Handheld Portable Fourier Transform Infrared (FTIR), dua inovasi kaedah telah dapat dibangunkan iaitu; i) penentuan ketulenan EBN serta

Pengesanan Virus Avian Influenza (Ai) Dan Newcastle Disease (Nd) Melalui Teknik Molekular Real-Time Sybr Green (2013)

Ringkasan Inovasi Teknik molekular lanjutan menggunakan kaedah SYBR Green PCR telahdibangunkan bagi menggantikan kaedah PCR konvensional. Melaluiteknik

Penggunaan Teknik Molekular Dalam Pengesanan Patogen Salmonella Dalam Makanan Berasaskan Haiwan

Ringkasan Inovasi Penggunaan ‘3M Molecular Detection Assay Salmonella’ dalampengesanan patogen Salmonella dalam produk makanan hanyamelibatkan proses

Pengunaan Teknik Pcr (Polymerase Chain Reaction) Bagi Diagnosis Jangkitan Brucellosis Dari Sampel Susu (2013)

Ringkasan Inovasi Teknik PCR dibangunkan bagi mengesan jangkitan Brucellosis dalamsampel susu secara terus tanpa perlu menjalankan ujian pengasinganbakteria. Seb

PENAMBAHBAIK UJIAN AGAR GEL IMMUNODIFFUSION (AGID)

Ujian AGID merupakan rutin saringan di makmal virologi mamalia VRI dan sampel yang diterima adalah dari stesen kuarantin, penternak, pelanggan swasta dan polo/turf kelab. Oleh itu, permintaan pelanggan kepada ujian AGID semakin bertambah serta berlaku peningkatan terhadap bilangan sampel yang dit

Pengeluaran Vaksin Sampar Ayam ‘STD’ menggunakan tisu didik Baby Hamster Kidney (BHK) sebagai menggantikan penggunaan telur ayam Specific Pathogen Flock (2012)

Kaedah penghasilan vaksin STD konvensional di VRI menggunakan telur bernas SPF, memerlukan langkah penuaian vaksin yang banyak dan rumit, memakan masa yang lama, melibatkan kos yang tinggi, memerlukan ramai tenaga kerja serta libatkan isu etika kerana perlu menggunakan telur bernas. Penciptaan ka

Modifikasi Outlet Aeration System Dar Silicon Tubing Kepada Copper Piping (2012)

Merupakan modifikasi yang mempunyai impak dalam pelbagai aspek bagi pengeluran produk vaksin bakteria. Ianya melibatkan proses aeration di dalam bilik incubator di mana terdapat kelemahan di dalam penggunaan silicon tubing dengan pengenalan copper piping yang terbukti lebih efektif dan inovatif.

Untuk meningkatkan kualiti media asas ‘Chicken Meat Infusion Broth’ : CMIB (2012)

Inovasi ini merupakan penambahbaikan cara penyediaan media dari pendidihan kepada pengukusan.  Cara modifikasi ini yang paling sesuai, media lebih berkualiti, penjimatan kos, isipadu cecair meningkat, dan selamat semasa menjalankan penyediaan media. Inovasi ini telah digunakan dalam kerja-ke

Penggunaan Teknik QuEChERS Dalam Pengujian Residu Pestisid Dalam Sampel Daging (2012)

Teknik QuEChERS telah diperkenalkan pada tahun 2003 oleh Mechelangelo Anastassiades. MKAV telah menggunakan prosedur ini untuk menguji residu pestisid dalam sampel daging ayam. Hasilnya, teknik ini menunjukkan keupayaan recovery dalam julat 96-103% bagi 6 seb

Penggunaan Teknik PCR Dalam Pengesanan Penyakit Tuberculosis Pada Haiwan Ternakan (2012)

Penyakit tuberculosis (TB) adalah sejenis penyakit berjangkit dan mudah merebak, seterusnya menyebabkan kematian pada ternakan. Dua kaedah pengesanan penyakit TB telah berjaya dibangunkan dengan menggunakan teknik PCR (Polymerase Chain Reaction, Tindakbalas Rantaian Polimeras) bagi menge

Keselamatan Makanan Yang Mengandungi Residu Drug Veterinar – Satu Analisa Penilaian Risiko (2012)

Penentuan analisa risiko terhadap residu drug veterinar di dalam sampel daging ayam yang didapati daripada loji pemprosesan ayam tempatan berjaya menilai risisko kemudaratan penggunaan drug veterinar terhadap keselamatan dan kesihatan awam. Penganalisaan sampel daging
Page Navigation: 1 2 (All)

Most Viewed - Diagnostik