Buku/Panduan PortalAll Categories


Pages


Buku/Panduan

Latest in Buku/Panduan

PANDUAN UTAMA PENGAMBILAN DAN PENYEDIAAN CONTOH MAKANAN TERNAKAN UNTUK PENGAWALAN KUALITI MAKANAN

Keupayaan penganalisisan di makmal telah dapat dipertingkatkan setelah ujudnya penemuan kaedah dan peralatan terbaru yang dapat menolong menambahbaik analisis menjadikan lebih tepat dan lebih meyakinkan terutama didalam tugas mengesan mutu makanan ternakan. Tetapi kesemua kesempata

Siri Panduan Asas Penternakan Kambing

Penternakan kambing adalah perniagaan. Ia merupakan satu bidang usaha yang boleh mendatangkan keuntungan sekiranya ia dijalankan secara terancang, sistematik dan berterusan. Setiap komponen kambing mempunyai nilai pasaran tersendiri. Buku ini dapat dijadikan panduan untuk memahami
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Buku/Panduan