Laporan PortalAll Categories


Pages


Laporan

Latest in Laporan

Laporan Teknikal Status Populasi Haiwan Kesayangan di Putrajaya

Pada tahun 2017 populasi pendudukan Putrajaya adalah berjumlah lebih kurang 86,300 orang atau 25% kapasiti maksimumnya menjelang 2025. Adalah dijangkakan pertambahan penduduk pada masa hadapan akan membawa kepada pertambahan haiwan kesayangan di Putrajaya. Berikutan tiadanya d
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Laporan