Penguatkuasaan PortalAll Categories


Pages


Penguatkuasaan

Latest in Penguatkuasaan

Gerak Kerja Penguatkuasaan (2018)

Isu perebakan penyakit berpunca dari pemindahan ternakan telah menyebabkan kerajaan membelanjakan peruntukan keewangan yang tinggi dalam menangani masalah ini. Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kawalan pembasmian perebakan penyakit di antara haiwan tern

Carta Alir Penguatkuasaan Bersepadu antara agensi kerajaan berkaitan pengimportan Makanan Haiwan dan Bahan Tambahan Makanan Haiwan (2016)

Carta alir menunjukkan keperluan lesen dan permit bagi proses pengimportan makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan, telah diwujudkan dan dipamerkan di website DVS. Selain itu carta alir ini dibuat dalam bentuk poster bersaiz 73cm x 48cm, diedarkan di pintu-pintu masuk pelabuhan dan di J

Kompilasi Dokumen Terbaik Kes Penguatkuasaan Veterinar (2013)

Ringkasan Inovasi Satu kompilasi dokumen terbaik kes penguatkuasaan veterinar yang diuruskan oleh Penguatkuasa Veterinar Negeri. I.  Kes-kes terbaik dapat dikenalpasti dan seterusnya digunapakai sebagai rujukan II. Penjimatan kos dan masa

ENFORCE II – Pengurusan Data Kes Mahkamah

ENFORCE II merupakan satu bentuk penyimpanan data berasaskandatabase (db) yang dibangunkan melalui Microsoft Access. Ia merupakan satubentuk penyimpanan maklumat kes mahkamah sebagai rujukan pantas tanpamerujuk kepada Kertas Siasatan yang menimbulkan pelbagai masalah.
Page Navigation: 1 (All)

Most Viewed - Penguatkuasaan