All Categories


Pages

Kerjasama Penyelidikan DVS (Dalaman)

Kerjasama Penyelidikan DVS meliputi beberapa proses yang perlu diikuti oleh Bahagian/Negeri yang ingin memohon sebarang bentuk kerjasama/bantuan penyelidikan kepada Bahagian Penyelidikan dan Inovasi (BPI) untuk memastikan hasil kajian penyelidikan adalah teratur, telus (transparent) dan boleh diulang (reproducible) supaya ianya dapat membantu dalam membuat sesuatu keputusan Jabatan atau kesimpulan penyelidikan.
SKOP:

a)  Data analisis statistik

b)  Kajian soal selidik

c)  Pengumpulan data di lapangan

d)  Semakan hasil kaji selidik

e)  Reka bentuk kajian

 

Sila rujuk Prosedur : KLIK SINI