All Categories


Pages

's Author Profile


Live Articles: 55
Total Article Views: 37836
Author Homepage:
Bio:


Recent Articles by

Overview of the equine industry in Malaysia

Overview of the equine industry in Malaysia NATIONAL EQUINE FORUM 2019

SLIDES WAAVP (BLASTOCYSTIS IN CHICKENS)

Status, Ultrastructure and Subtypes of Blastocystis in Poultry (Gallus Gallus) of Peninsular Malaysia

KAWALAN KECACINGAN DALAM RUMINAN

Di Malaysia, masalah kecacingan pada ternakan ruminan adalah masalah utama sejak beberapa dekad yang lalu akibat wujudnya masalah kerintangan ubat cacing. Masalah kecacingan ini perlu diambil berat kerana memberi impak besar terhadap pengeluaran ternakan.  Masalah kecacingan boleh meny

Teks Ucapan Pelancaran Hala Tuju MOA

Kissed by Al Catraz

Slide Ringkasan Majlis Pelancaran Hala Tuju MOA

Slide Ringkasan Majlis Pelancaran Hala Tuju MOA

Kenyataan Media - Hala Tuju MOA

Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani: Prioriti dan Strategi 2019-2020 dirangka berasaskan tiga dimensi sektor agromakanan iaitu sekuriti makanan negara, pembangun

Buku Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : Prioriti dan Strategi 2019 - 2020

Buku Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : Prioriti dan Strategi 2019 - 2020 5 Hala Tuju, 18 Strategi dan 51 Inisiatif akan dijadikan panduan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk membawa permodenan dan meningkatkan produktiviti industri pertanian d

Inovasi dalam Pengurusan Ladang (2012)

Struktur bumbung bertingkat Penggunaan bahan binaan selain dari kayu Lantai kandang dilapisi serbuk kayu Penggunaan sistem solar untuk memanaskan air yang digunakan untuk pembersihan peralatan memerah susu Pembinaan lantai kandang dengan kecerunan be

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BERINOVASI - TELUR ASIN (2012)

Dari 3000 ekor itik baka Khaki Champbell dengan pengeluaran purata 2700 biji telur/hari, dan kini Lai Hin Trading berjaya meluaskan penternakan kepada 65,000 ekor itik dengan pengeluaran purata 40,000 biji/hari. Pada masa hadapan, dijangkakan jumlah penternakan itik meningkat kepada 110,000 ekor

Kelinchi Bukan Sekadar Daging Biasa : 2012

Dari sebuah ladang pembiakbakaan arnab bagi tujuan komersil dan arnab peliharaan biasa, Opah Farm telah meluaskan  aktiviti kepada penghasilan produk-produk hasilan daging arnab. Produk-produk yang dihasilkan termasuklah satay arnab; atau dikenali sebagai satay kelinchi dalam bahasa Indonesi

Produk Hasilan Tambahnilai Sarang Burung Walit : Produk Klasik dan Kotemporari (2012)

Nespure telah memberi nilai tambah produk SBW dengan mempelbagaikan produk kepada menu klasik dan kontemporari.  Antara contoh menu klasik ialah sajian stew gula batu SBW, stew sirap ginkoes; sementara menu komtemporari ialah puding longan SBW, jus yogurt SBW, tat telur SBW, dan stew susu se

Sosej Satay (2012)

Daging berperisa satay dibuat dalam bentuk sosej yang boleh dimakan bersama kuah kacang. Daging satay traditional di permodenkan dalam bentuk sosej berukur lilit 32mm dengan panjang 4 inci, boleh di proses dengan menggunakan pelbagai jenis daging. Daging yang di proses menggunakan

Captain Hook H-LAP (2012)

Inovasi Captain Hook H-LAP direka untuk memudahkan pengendalian ternakan ruminan besar seperti lembu dan  kerbau yang memerlukan ternakan ditarik menggunakan nose-ring. Inovasi Captain Hook H-LAP ini menggantikan teknik penggunaan tali yang diikat pada nose-ring. Inovasi Captain Hook H-LAP d

PENAMBAHBAIK UJIAN AGAR GEL IMMUNODIFFUSION (AGID)

Ujian AGID merupakan rutin saringan di makmal virologi mamalia VRI dan sampel yang diterima adalah dari stesen kuarantin, penternak, pelanggan swasta dan polo/turf kelab. Oleh itu, permintaan pelanggan kepada ujian AGID semakin bertambah serta berlaku peningkatan terhadap bilangan sampel yang dit

Pengeluaran Vaksin Sampar Ayam ‘STD’ menggunakan tisu didik Baby Hamster Kidney (BHK) sebagai menggantikan penggunaan telur ayam Specific Pathogen Flock (2012)

Kaedah penghasilan vaksin STD konvensional di VRI menggunakan telur bernas SPF, memerlukan langkah penuaian vaksin yang banyak dan rumit, memakan masa yang lama, melibatkan kos yang tinggi, memerlukan ramai tenaga kerja serta libatkan isu etika kerana perlu menggunakan telur bernas. Penciptaan ka

Page Navigation: 1 2 3 4 (All)

Most Viewed - All Categories