All Categories


Pages

Mr Sharil Azwan's Author Profile


Live Articles: 94
Total Article Views: 12603
Author Homepage:
Bio:


Recent Articles by Mr Sharil Azwan

Madre de Agua (Daun Ketum Ayam)

Pembentangan berkenaan potensi penggunaan daun ketum ayam (Madre de Agua) sebagai makanan ayam kampung oleh en. Supardi Bai.

Laporan Teknikal Status Populasi Haiwan Kesayangan di Putrajaya

Pada tahun 2017 populasi pendudukan Putrajaya adalah berjumlah lebih kurang 86,300 orang atau 25% kapasiti maksimumnya menjelang 2025. Adalah dijangkakan pertambahan penduduk pada masa hadapan akan membawa kepada pertambahan haiwan kesayangan di Putrajaya. Berikutan tiadanya d

Taklimat DVS kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian & Industri Asas Tani 4 Jun 2018 oleh YBhg. Dato' Dr. Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam

Sesi taklimat daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar semasa lawatan rasmi Yang Berhormat Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian & Industri Asas Tani ke Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar Putrajaya yang berlangsung pada 4 Jun 2018. 

Halatuju Penyelidikan Veterinar 15 Mei 2018

Pembentangan yang menerangkan dasar penyelidikan Jabatan Perkhidmatan Veterinar, hala tuju penyelidikan veterinar, pelan strategik penyelidikan veterinar dan rangka kerja penyelidikan vaterinar.

Keys To Satisfaction As a Researcher 15 Mei 2018

Involving in research has never been more intellectually exciting or practically important to society. Ironically, pursuing a career as a scientist has never been more difficult. Here the speaker unvarnished advice for fellow DVS scientists on the difficulties that lie ahead and on how to f

Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 15 Mei 2018

Strategi penyelidikan bagi penyelesaian masalah semasa kesihatan awam veterinar serta industri penternakan yang menjadi tunjang bagi memastikan pengeluaran secara berterusan di Malaysia. Penyelidikan dalam bidang penyakit haiwan, genetik, makanan dan pemakanan ternakan merupakan teras kepada elem

PANDUAN UTAMA PENGAMBILAN DAN PENYEDIAAN CONTOH MAKANAN TERNAKAN UNTUK PENGAWALAN KUALITI MAKANAN

Keupayaan penganalisisan di makmal telah dapat dipertingkatkan setelah ujudnya penemuan kaedah dan peralatan terbaru yang dapat menolong menambahbaik analisis menjadikan lebih tepat dan lebih meyakinkan terutama didalam tugas mengesan mutu makanan ternakan. Tetapi kesemua kesempata

Siri Panduan Asas Penternakan Kambing

Penternakan kambing adalah perniagaan. Ia merupakan satu bidang usaha yang boleh mendatangkan keuntungan sekiranya ia dijalankan secara terancang, sistematik dan berterusan. Setiap komponen kambing mempunyai nilai pasaran tersendiri. Buku ini dapat dijadikan panduan untuk memahami

THE APPLICATION OF GEOMAPPING SYSTEM FOR BRUCELLOSIS CASES IN MALAYSIA FOR 2002-2011

This study examines the use of Geographical Information System (GIS) and describes the distribution of location-confirmed Brucellosis for 10 years from 2002 to 2011 season in Malaysia as reported in Veterinary Research Institute, Ipoh, Perak. 

Lembu Jersey

Katalog siri maklumat berkenaan baka-baka ternakan di Malaysia.

Kambing Jamnapari

Katalog siri maklumat berkenaan baka-baka ternakan di Malaysia.

Lembu Droughtmaster

Katalog siri maklumat berkenaan baka-baka ternakan di Malaysia.

Bebiri Dorper

Katalog siri maklumat berkenaan baka-baka ternakan di Malaysia.

Bebiri Damara

Katalog siri maklumat berkenaan baka-baka ternakan di Malaysia.

Lembu Charolais

Katalog siri maklumat berkenaan baka-baka ternakan di Malaysia.

Page Navigation: 1 2 3 4 5 6 7 (All)

Most Viewed - All Categories