Kawalan Penyakit Menerusi Pelupusan Karkas Yang Sempurna Di Ladang Penternakan Babi

Dr. Navanithakumar B.