Laporan Program Pemilihan Genetik (Breeding Value) Lembu Baka Kedah-Kelantan Pusat Ternakan Haiwan (PTH) Pantai Timor

Mohd Hafiz bin Abdul Rahman