Laporan Program Pemilihan Genetik (Breeding Value) Lembu Baka KK/YCKK di Pusat Ternakan Haiwan (PTH) Jelai Gemas

Mohd Hafiz bin Abdul Rahman