Laporan Program Pemilihan Genetik (Breeding Value) Lembu Baka Nelore di Pusat Ternakan Haiwan (PTH) Ulu Lepar

Mohd Hafiz bin Abdul Rahman