Mengawal Cacing Dalam Ternakan

Dr. Chandrawathani Panchadcharam

Dr. Chandrawathani Panchadcharam

Jilid 1 No 2

Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Veterinar (VRI) dari tahun 1995 hingga tahun 2015, kecacingan atau helminthiasis merupakan jangkitan biasa yang berlaku pada haiwan ternakan seperti bebiri dan kambing. Haiwan-haiwan ini mendapat jangkitan melalui aktiviti meragut rumput yang telah dicemaru oleh larva atau telur cacing. Akibatnya, mereka akan mendapat penyakit anemia dan berlakunya kematian pada haiwan jika perkara ini tidak dikawal. Sehingga kini, tiada vaksin untuk jangkitan kecacingan dan haiwan hanya boleh dirawat menggunakan ubat-ubatan atau melalui amalan penternakan yang baik dan berkesan.