KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

Tujuan kajiselidik ini adalah untuk mendapatkan maklumbalas pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Dipohon kerjasama Tuan/Puan untuk meluangkan sedikit masa bagi menilai pernyataan di bawah. Semua maklumat adalah untuk kegunaan Jabatan sahaja.