Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 124

Hasil
Number of records in this query:455
Total records in survey:455
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 27 5.93%  
Kawalan Penyakit (2) 26 5.71%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 34 7.47%  
Import/Eksport (4) 14 3.08%  
Perkhidmatan online (5) 34 7.47%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 47 10.33%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 12 2.64%  
Latihan (8) 16 3.52%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 7 1.54%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 10 2.20%  
Pemakanan Ternakan (12) 11 2.42%  
Penyelidikan (13) 14 3.08%  
Penguatkuasaan (14) 27 5.93%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 2.20%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 15.82%  
Klinik Veterinar (17) 74 16.26%  
Bantuan / Insentif (18) 42 9.23%  
Lain-lain 17 3.74%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.60% 4.58%
2 (2) 13 2.97%
3 (3) 25 5.72% 5.72%
4 (4) 45 10.30%
5 (5) 16 3.66% 13.96%
Jumlah (Jawapan)106100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 18 3.96%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.47 
Deviasi standard 1.1 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.97% 5.42%
2 (2) 14 3.45%
3 (3) 19 4.68% 4.68%
4 (4) 25 6.16%
5 (5) 9 2.22% 8.37%
Jumlah (Jawapan)75100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 49 10.77%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.17 
Deviasi standard 1.19 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.66% 7.13%
2 (2) 23 5.46%
3 (3) 17 4.04% 4.04%
4 (4) 32 7.60%
5 (5) 11 2.61% 10.21%
Jumlah (Jawapan)90100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 34 7.47%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 9 2.30% 5.87%
2 (2) 14 3.57%
3 (3) 20 5.10% 5.10%
4 (4) 13 3.32%
5 (5) 5 1.28% 4.59%
Jumlah (Jawapan)61100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 63 13.85%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  2.85 
Deviasi standard 1.17 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.52% 6.05%
2 (2) 14 3.53%
3 (3) 18 4.53% 4.53%
4 (4) 16 4.03%
5 (5) 8 2.02% 6.05%
Jumlah (Jawapan)66100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 58 12.75%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  2.97 
Deviasi standard 1.25 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.92% 5.05%
2 (2) 13 3.12%
3 (3) 19 4.57% 4.57%
4 (4) 30 7.21%
5 (5) 15 3.61% 10.82%
Jumlah (Jawapan)85100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 39 8.57%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.36 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.35% 6.82%
2 (2) 19 4.47%
3 (3) 17 4.00% 4.00%
4 (4) 36 8.47%
5 (5) 12 2.82% 11.29%
Jumlah (Jawapan)94100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 30 6.59%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.22 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 13 3.04% 9.11%
2 (2) 26 6.07%
3 (3) 16 3.74% 3.74%
4 (4) 29 6.78%
5 (5) 13 3.04% 9.81%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 27 5.93%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 11 2.55% 6.94%
2 (2) 19 4.40%
3 (3) 16 3.70% 3.70%
4 (4) 41 9.49%
5 (5) 14 3.24% 12.73%
Jumlah (Jawapan)101100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 23 5.05%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.28 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.31% 7.41%
2 (2) 22 5.09%
3 (3) 21 4.86% 4.86%
4 (4) 35 8.10%
5 (5) 13 3.01% 11.11%
Jumlah (Jawapan)101100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 23 5.05%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.78% 7.87%
2 (2) 22 5.09%
3 (3) 27 6.25% 6.25%
4 (4) 28 6.48%
5 (5) 12 2.78% 9.26%
Jumlah (Jawapan)101100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 23 5.05%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.06 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.88% 6.57%
2 (2) 20 4.69%
3 (3) 21 4.93% 4.93%
4 (4) 30 7.04%
5 (5) 16 3.76% 10.80%
Jumlah (Jawapan)95100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 29 6.37%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.27 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.84% 5.91%
2 (2) 13 3.07%
3 (3) 29 6.86% 6.86%
4 (4) 29 6.86%
5 (5) 9 2.13% 8.98%
Jumlah (Jawapan)92100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 32 7.03%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.11 
Deviasi standard 1.17 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 3.27% 7.01%
2 (2) 16 3.74%
3 (3) 18 4.21% 4.21%
4 (4) 35 8.18%
5 (5) 14 3.27% 11.45%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 27 5.93%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.2 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.87% 5.15%
2 (2) 14 3.28%
3 (3) 17 3.98% 3.98%
4 (4) 44 10.30%
5 (5) 13 3.04% 13.35%
Jumlah (Jawapan)96100.00%100.00%
Jumlah kes124100.00% 
Tiada jawapan 28 6.15%
Not completed or Not displayed 331 72.75%
Mean  3.42 
Deviasi standard 1.15