Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 123

Hasil
Number of records in this query:450
Total records in survey:450
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 27 6.00%  
Kawalan Penyakit (2) 26 5.78%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 34 7.56%  
Import/Eksport (4) 14 3.11%  
Perkhidmatan online (5) 33 7.33%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 46 10.22%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 12 2.67%  
Latihan (8) 16 3.56%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 7 1.56%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 10 2.22%  
Pemakanan Ternakan (12) 11 2.44%  
Penyelidikan (13) 14 3.11%  
Penguatkuasaan (14) 27 6.00%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 2.22%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 16.00%  
Klinik Veterinar (17) 73 16.22%  
Bantuan / Insentif (18) 42 9.33%  
Lain-lain 17 3.78%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.62% 4.63%
2 (2) 13 3.01%
3 (3) 24 5.56% 5.56%
4 (4) 45 10.42%
5 (5) 16 3.70% 14.12%
Jumlah (Jawapan)105100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 18 4.00%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.48 
Deviasi standard 1.1 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.00% 5.49%
2 (2) 14 3.49%
3 (3) 18 4.49% 4.49%
4 (4) 25 6.23%
5 (5) 9 2.24% 8.48%
Jumlah (Jawapan)74100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 49 10.89%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.18 
Deviasi standard 1.2 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.68% 7.21%
2 (2) 23 5.53%
3 (3) 16 3.85% 3.85%
4 (4) 32 7.69%
5 (5) 11 2.64% 10.34%
Jumlah (Jawapan)89100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 34 7.56%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.19 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 9 2.33% 5.94%
2 (2) 14 3.62%
3 (3) 19 4.91% 4.91%
4 (4) 13 3.36%
5 (5) 5 1.29% 4.65%
Jumlah (Jawapan)60100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 63 14.00%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  2.85 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.55% 6.12%
2 (2) 14 3.57%
3 (3) 17 4.34% 4.34%
4 (4) 16 4.08%
5 (5) 8 2.04% 6.12%
Jumlah (Jawapan)65100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 58 12.89%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  2.97 
Deviasi standard 1.26 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.95% 5.11%
2 (2) 13 3.16%
3 (3) 18 4.38% 4.38%
4 (4) 30 7.30%
5 (5) 15 3.65% 10.95%
Jumlah (Jawapan)84100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 39 8.67%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.37 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.38% 6.90%
2 (2) 19 4.52%
3 (3) 16 3.81% 3.81%
4 (4) 36 8.57%
5 (5) 12 2.86% 11.43%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 30 6.67%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.23 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 13 3.07% 9.22%
2 (2) 26 6.15%
3 (3) 15 3.55% 3.55%
4 (4) 29 6.86%
5 (5) 13 3.07% 9.93%
Jumlah (Jawapan)96100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 27 6.00%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 11 2.58% 7.03%
2 (2) 19 4.45%
3 (3) 16 3.75% 3.75%
4 (4) 40 9.37%
5 (5) 14 3.28% 12.65%
Jumlah (Jawapan)100100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 23 5.11%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.27 
Deviasi standard 1.24 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.34% 7.49%
2 (2) 22 5.15%
3 (3) 20 4.68% 4.68%
4 (4) 35 8.20%
5 (5) 13 3.04% 11.24%
Jumlah (Jawapan)100100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 23 5.11%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.81% 7.96%
2 (2) 22 5.15%
3 (3) 27 6.32% 6.32%
4 (4) 27 6.32%
5 (5) 12 2.81% 9.13%
Jumlah (Jawapan)100100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 23 5.11%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.05 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.90% 6.65%
2 (2) 20 4.75%
3 (3) 20 4.75% 4.75%
4 (4) 30 7.13%
5 (5) 16 3.80% 10.93%
Jumlah (Jawapan)94100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 29 6.44%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.28 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.87% 5.98%
2 (2) 13 3.11%
3 (3) 29 6.94% 6.94%
4 (4) 28 6.70%
5 (5) 9 2.15% 8.85%
Jumlah (Jawapan)91100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 32 7.11%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.1 
Deviasi standard 1.17 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 3.31% 7.09%
2 (2) 16 3.78%
3 (3) 17 4.02% 4.02%
4 (4) 35 8.27%
5 (5) 14 3.31% 11.58%
Jumlah (Jawapan)96100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 27 6.00%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.2 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.90% 5.21%
2 (2) 14 3.32%
3 (3) 16 3.79% 3.79%
4 (4) 44 10.43%
5 (5) 13 3.08% 13.51%
Jumlah (Jawapan)95100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 28 6.22%
Not completed or Not displayed 327 72.67%
Mean  3.42 
Deviasi standard 1.15