Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 120

Hasil
Number of records in this query:426
Total records in survey:426
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 25 5.87%  
Kawalan Penyakit (2) 24 5.63%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 33 7.75%  
Import/Eksport (4) 13 3.05%  
Perkhidmatan online (5) 32 7.51%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 45 10.56%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 12 2.82%  
Latihan (8) 15 3.52%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 6 1.41%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 8 1.88%  
Pemakanan Ternakan (12) 10 2.35%  
Penyelidikan (13) 14 3.29%  
Penguatkuasaan (14) 27 6.34%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 2.35%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 16.90%  
Klinik Veterinar (17) 73 17.14%  
Bantuan / Insentif (18) 40 9.39%  
Lain-lain 16 3.76%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.72% 4.66%
2 (2) 12 2.94%
3 (3) 24 5.88% 5.88%
4 (4) 44 10.78%
5 (5) 15 3.68% 14.46%
Jumlah (Jawapan)102100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 18 4.23%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.47 
Deviasi standard 1.1 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.12% 5.57%
2 (2) 13 3.45%
3 (3) 18 4.77% 4.77%
4 (4) 24 6.37%
5 (5) 8 2.12% 8.49%
Jumlah (Jawapan)71100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 49 11.50%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.15 
Deviasi standard 1.19 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.79% 7.40%
2 (2) 22 5.61%
3 (3) 16 4.08% 4.08%
4 (4) 31 7.91%
5 (5) 10 2.55% 10.46%
Jumlah (Jawapan)86100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 34 7.98%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.17 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 9 2.47% 6.30%
2 (2) 14 3.84%
3 (3) 19 5.21% 5.21%
4 (4) 13 3.56%
5 (5) 4 1.10% 4.66%
Jumlah (Jawapan)59100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 61 14.32%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  2.81 
Deviasi standard 1.15 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.70% 6.49%
2 (2) 14 3.78%
3 (3) 17 4.59% 4.59%
4 (4) 16 4.32%
5 (5) 7 1.89% 6.22%
Jumlah (Jawapan)64100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 56 13.15%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  2.94 
Deviasi standard 1.25 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.07% 5.17%
2 (2) 12 3.10%
3 (3) 18 4.65% 4.65%
4 (4) 29 7.49%
5 (5) 14 3.62% 11.11%
Jumlah (Jawapan)81100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 39 9.15%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.36 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.53% 7.07%
2 (2) 18 4.55%
3 (3) 16 4.04% 4.04%
4 (4) 35 8.84%
5 (5) 11 2.78% 11.62%
Jumlah (Jawapan)90100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 30 7.04%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.21 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 13 3.26% 9.52%
2 (2) 25 6.27%
3 (3) 15 3.76% 3.76%
4 (4) 28 7.02%
5 (5) 12 3.01% 10.03%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 27 6.34%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.01 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 11 2.73% 7.20%
2 (2) 18 4.47%
3 (3) 16 3.97% 3.97%
4 (4) 40 9.93%
5 (5) 12 2.98% 12.90%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 23 5.40%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.25 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.48% 7.69%
2 (2) 21 5.21%
3 (3) 20 4.96% 4.96%
4 (4) 34 8.44%
5 (5) 12 2.98% 11.41%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 23 5.40%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.18 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.98% 8.19%
2 (2) 21 5.21%
3 (3) 27 6.70% 6.70%
4 (4) 26 6.45%
5 (5) 11 2.73% 9.18%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 23 5.40%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.2 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.02% 6.80%
2 (2) 19 4.79%
3 (3) 19 4.79% 4.79%
4 (4) 30 7.56%
5 (5) 15 3.78% 11.34%
Jumlah (Jawapan)91100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 29 6.81%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.27 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 3.05% 6.09%
2 (2) 12 3.05%
3 (3) 29 7.36% 7.36%
4 (4) 27 6.85%
5 (5) 8 2.03% 8.88%
Jumlah (Jawapan)88100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 32 7.51%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.08 
Deviasi standard 1.17 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 3.51% 7.27%
2 (2) 15 3.76%
3 (3) 16 4.01% 4.01%
4 (4) 35 8.77%
5 (5) 13 3.26% 12.03%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 27 6.34%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.01% 5.28%
2 (2) 13 3.27%
3 (3) 15 3.77% 3.77%
4 (4) 44 11.06%
5 (5) 12 3.02% 14.07%
Jumlah (Jawapan)92100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 28 6.57%
Not completed or Not displayed 306 71.83%
Mean  3.42 
Deviasi standard 1.15