Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 154

Hasil
Number of records in this query:630
Total records in survey:630
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 33 5.24%  
Kawalan Penyakit (2) 28 4.44%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 40 6.35%  
Import/Eksport (4) 24 3.81%  
Perkhidmatan online (5) 37 5.87%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 47 7.46%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 15 2.38%  
Latihan (8) 20 3.17%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 8 1.27%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 10 1.59%  
Pemakanan Ternakan (12) 12 1.90%  
Penyelidikan (13) 17 2.70%  
Penguatkuasaan (14) 30 4.76%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 1.59%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 11.43%  
Klinik Veterinar (17) 77 12.22%  
Bantuan / Insentif (18) 46 7.30%  
Lain-lain 23 3.65%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 16 2.64% 5.27%
2 (2) 16 2.64%
3 (3) 28 4.61% 4.61%
4 (4) 48 7.91%
5 (5) 23 3.79% 11.70%
Jumlah (Jawapan)131100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 23 3.65%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.35 
Deviasi standard 1.25 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 19 3.31% 6.27%
2 (2) 17 2.96%
3 (3) 20 3.48% 3.48%
4 (4) 26 4.53%
5 (5) 16 2.79% 7.32%
Jumlah (Jawapan)98100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 56 8.89%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.37 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 22 3.72% 7.78%
2 (2) 24 4.06%
3 (3) 19 3.21% 3.21%
4 (4) 33 5.58%
5 (5) 17 2.88% 8.46%
Jumlah (Jawapan)115100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 39 6.19%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  2.99 
Deviasi standard 1.37 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 16 2.88% 5.76%
2 (2) 16 2.88%
3 (3) 24 4.32% 4.32%
4 (4) 15 2.70%
5 (5) 9 1.62% 4.32%
Jumlah (Jawapan)80100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 74 11.75%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  2.81 
Deviasi standard 1.27 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 20 3.55% 6.22%
2 (2) 15 2.66%
3 (3) 20 3.55% 3.55%
4 (4) 18 3.20%
5 (5) 14 2.49% 5.68%
Jumlah (Jawapan)87100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 67 10.63%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  2.9 
Deviasi standard 1.4 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 16 2.75% 5.51%
2 (2) 16 2.75%
3 (3) 20 3.44% 3.44%
4 (4) 33 5.68%
5 (5) 20 3.44% 9.12%
Jumlah (Jawapan)105100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 49 7.78%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.24 
Deviasi standard 1.34 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 24 4.04% 7.24%
2 (2) 19 3.20%
3 (3) 19 3.20% 3.20%
4 (4) 39 6.57%
5 (5) 17 2.86% 9.43%
Jumlah (Jawapan)118100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 36 5.71%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.05 
Deviasi standard 1.38 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 26 4.36% 8.88%
2 (2) 27 4.52%
3 (3) 18 3.02% 3.02%
4 (4) 31 5.19%
5 (5) 19 3.18% 8.38%
Jumlah (Jawapan)121100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 33 5.24%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  2.92 
Deviasi standard 1.41 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 19 3.16% 6.66%
2 (2) 21 3.49%
3 (3) 21 3.49% 3.49%
4 (4) 44 7.32%
5 (5) 20 3.33% 10.65%
Jumlah (Jawapan)125100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 29 4.60%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.2 
Deviasi standard 1.32 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 19 3.16% 6.82%
2 (2) 22 3.66%
3 (3) 28 4.66% 4.66%
4 (4) 37 6.16%
5 (5) 19 3.16% 9.32%
Jumlah (Jawapan)125100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 29 4.60%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.12 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 19 3.17% 7.17%
2 (2) 24 4.00%
3 (3) 31 5.17% 5.17%
4 (4) 32 5.33%
5 (5) 18 3.00% 8.33%
Jumlah (Jawapan)124100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 30 4.76%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.05 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 2.35% 6.39%
2 (2) 24 4.03%
3 (3) 23 3.87% 3.87%
4 (4) 35 5.88%
5 (5) 23 3.87% 9.75%
Jumlah (Jawapan)119100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 35 5.56%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.24 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 18 3.05% 5.58%
2 (2) 15 2.54%
3 (3) 36 6.09% 6.09%
4 (4) 32 5.41%
5 (5) 14 2.37% 7.78%
Jumlah (Jawapan)115100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 39 6.19%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.08 
Deviasi standard 1.24 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 18 3.03% 5.71%
2 (2) 16 2.69%
3 (3) 25 4.20% 4.20%
4 (4) 41 6.89%
5 (5) 19 3.19% 10.08%
Jumlah (Jawapan)119100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 35 5.56%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.23 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.02% 4.55%
2 (2) 15 2.53%
3 (3) 23 3.87% 3.87%
4 (4) 50 8.42%
5 (5) 18 3.03% 11.45%
Jumlah (Jawapan)118100.00%100.00%
Jumlah kes154100.00% 
Tiada jawapan 36 5.71%
Not completed or Not displayed 476 75.56%
Mean  3.4 
Deviasi standard 1.19