Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 123

Hasil
Number of records in this query:449
Total records in survey:449
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 27 6.01%  
Kawalan Penyakit (2) 26 5.79%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 34 7.57%  
Import/Eksport (4) 14 3.12%  
Perkhidmatan online (5) 33 7.35%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 46 10.24%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 12 2.67%  
Latihan (8) 16 3.56%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 7 1.56%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 10 2.23%  
Pemakanan Ternakan (12) 11 2.45%  
Penyelidikan (13) 14 3.12%  
Penguatkuasaan (14) 27 6.01%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 2.23%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 16.04%  
Klinik Veterinar (17) 73 16.26%  
Bantuan / Insentif (18) 42 9.35%  
Lain-lain 17 3.79%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.62% 4.64%
2 (2) 13 3.02%
3 (3) 24 5.57% 5.57%
4 (4) 45 10.44%
5 (5) 16 3.71% 14.15%
Jumlah (Jawapan)105100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 18 4.01%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.48 
Deviasi standard 1.1 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.00% 5.50%
2 (2) 14 3.50%
3 (3) 18 4.50% 4.50%
4 (4) 25 6.25%
5 (5) 9 2.25% 8.50%
Jumlah (Jawapan)74100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 49 10.91%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.18 
Deviasi standard 1.2 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.69% 7.23%
2 (2) 23 5.54%
3 (3) 16 3.86% 3.86%
4 (4) 32 7.71%
5 (5) 11 2.65% 10.36%
Jumlah (Jawapan)89100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 34 7.57%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.19 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 9 2.33% 5.96%
2 (2) 14 3.63%
3 (3) 19 4.92% 4.92%
4 (4) 13 3.37%
5 (5) 5 1.30% 4.66%
Jumlah (Jawapan)60100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 63 14.03%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  2.85 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.56% 6.14%
2 (2) 14 3.58%
3 (3) 17 4.35% 4.35%
4 (4) 16 4.09%
5 (5) 8 2.05% 6.14%
Jumlah (Jawapan)65100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 58 12.92%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  2.97 
Deviasi standard 1.26 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.95% 5.12%
2 (2) 13 3.17%
3 (3) 18 4.39% 4.39%
4 (4) 30 7.32%
5 (5) 15 3.66% 10.98%
Jumlah (Jawapan)84100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 39 8.69%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.37 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.39% 6.92%
2 (2) 19 4.53%
3 (3) 16 3.82% 3.82%
4 (4) 36 8.59%
5 (5) 12 2.86% 11.46%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 30 6.68%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.23 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 13 3.08% 9.24%
2 (2) 26 6.16%
3 (3) 15 3.55% 3.55%
4 (4) 29 6.87%
5 (5) 13 3.08% 9.95%
Jumlah (Jawapan)96100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 27 6.01%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 11 2.58% 7.04%
2 (2) 19 4.46%
3 (3) 16 3.76% 3.76%
4 (4) 40 9.39%
5 (5) 14 3.29% 12.68%
Jumlah (Jawapan)100100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 23 5.12%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.27 
Deviasi standard 1.24 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.35% 7.51%
2 (2) 22 5.16%
3 (3) 20 4.69% 4.69%
4 (4) 35 8.22%
5 (5) 13 3.05% 11.27%
Jumlah (Jawapan)100100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 23 5.12%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.82% 7.98%
2 (2) 22 5.16%
3 (3) 27 6.34% 6.34%
4 (4) 27 6.34%
5 (5) 12 2.82% 9.15%
Jumlah (Jawapan)100100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 23 5.12%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.05 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.90% 6.67%
2 (2) 20 4.76%
3 (3) 20 4.76% 4.76%
4 (4) 30 7.14%
5 (5) 16 3.81% 10.95%
Jumlah (Jawapan)94100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 29 6.46%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.28 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.88% 6.00%
2 (2) 13 3.12%
3 (3) 29 6.95% 6.95%
4 (4) 28 6.71%
5 (5) 9 2.16% 8.87%
Jumlah (Jawapan)91100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 32 7.13%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.1 
Deviasi standard 1.17 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 3.32% 7.11%
2 (2) 16 3.79%
3 (3) 17 4.03% 4.03%
4 (4) 35 8.29%
5 (5) 14 3.32% 11.61%
Jumlah (Jawapan)96100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 27 6.01%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.2 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.90% 5.23%
2 (2) 14 3.33%
3 (3) 16 3.80% 3.80%
4 (4) 44 10.45%
5 (5) 13 3.09% 13.54%
Jumlah (Jawapan)95100.00%100.00%
Jumlah kes123100.00% 
Tiada jawapan 28 6.24%
Not completed or Not displayed 326 72.61%
Mean  3.42 
Deviasi standard 1.15