Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 120

Hasil
Number of records in this query:427
Total records in survey:427
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 25 5.85%  
Kawalan Penyakit (2) 24 5.62%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 33 7.73%  
Import/Eksport (4) 13 3.04%  
Perkhidmatan online (5) 32 7.49%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 45 10.54%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 12 2.81%  
Latihan (8) 15 3.51%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 6 1.41%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 8 1.87%  
Pemakanan Ternakan (12) 10 2.34%  
Penyelidikan (13) 14 3.28%  
Penguatkuasaan (14) 27 6.32%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 2.34%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 16.86%  
Klinik Veterinar (17) 73 17.10%  
Bantuan / Insentif (18) 40 9.37%  
Lain-lain 16 3.75%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.71% 4.65%
2 (2) 12 2.93%
3 (3) 24 5.87% 5.87%
4 (4) 44 10.76%
5 (5) 15 3.67% 14.43%
Jumlah (Jawapan)102100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 18 4.22%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.47 
Deviasi standard 1.1 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.12% 5.56%
2 (2) 13 3.44%
3 (3) 18 4.76% 4.76%
4 (4) 24 6.35%
5 (5) 8 2.12% 8.47%
Jumlah (Jawapan)71100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 49 11.48%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.15 
Deviasi standard 1.19 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.78% 7.38%
2 (2) 22 5.60%
3 (3) 16 4.07% 4.07%
4 (4) 31 7.89%
5 (5) 10 2.54% 10.43%
Jumlah (Jawapan)86100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 34 7.96%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.17 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 9 2.46% 6.28%
2 (2) 14 3.83%
3 (3) 19 5.19% 5.19%
4 (4) 13 3.55%
5 (5) 4 1.09% 4.64%
Jumlah (Jawapan)59100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 61 14.29%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  2.81 
Deviasi standard 1.15 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.70% 6.47%
2 (2) 14 3.77%
3 (3) 17 4.58% 4.58%
4 (4) 16 4.31%
5 (5) 7 1.89% 6.20%
Jumlah (Jawapan)64100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 56 13.11%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  2.94 
Deviasi standard 1.25 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.06% 5.15%
2 (2) 12 3.09%
3 (3) 18 4.64% 4.64%
4 (4) 29 7.47%
5 (5) 14 3.61% 11.08%
Jumlah (Jawapan)81100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 39 9.13%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.36 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.52% 7.05%
2 (2) 18 4.53%
3 (3) 16 4.03% 4.03%
4 (4) 35 8.82%
5 (5) 11 2.77% 11.59%
Jumlah (Jawapan)90100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 30 7.03%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.21 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 13 3.25% 9.50%
2 (2) 25 6.25%
3 (3) 15 3.75% 3.75%
4 (4) 28 7.00%
5 (5) 12 3.00% 10.00%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 27 6.32%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.01 
Deviasi standard 1.29 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 11 2.72% 7.18%
2 (2) 18 4.46%
3 (3) 16 3.96% 3.96%
4 (4) 40 9.90%
5 (5) 12 2.97% 12.87%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 23 5.39%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.25 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.48% 7.67%
2 (2) 21 5.20%
3 (3) 20 4.95% 4.95%
4 (4) 34 8.42%
5 (5) 12 2.97% 11.39%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 23 5.39%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.18 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.97% 8.17%
2 (2) 21 5.20%
3 (3) 27 6.68% 6.68%
4 (4) 26 6.44%
5 (5) 11 2.72% 9.16%
Jumlah (Jawapan)97100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 23 5.39%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.2 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.01% 6.78%
2 (2) 19 4.77%
3 (3) 19 4.77% 4.77%
4 (4) 30 7.54%
5 (5) 15 3.77% 11.31%
Jumlah (Jawapan)91100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 29 6.79%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.27 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 3.04% 6.08%
2 (2) 12 3.04%
3 (3) 29 7.34% 7.34%
4 (4) 27 6.84%
5 (5) 8 2.03% 8.86%
Jumlah (Jawapan)88100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 32 7.49%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.08 
Deviasi standard 1.17 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 3.50% 7.25%
2 (2) 15 3.75%
3 (3) 16 4.00% 4.00%
4 (4) 35 8.75%
5 (5) 13 3.25% 12.00%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 27 6.32%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.01% 5.26%
2 (2) 13 3.26%
3 (3) 15 3.76% 3.76%
4 (4) 44 11.03%
5 (5) 12 3.01% 14.04%
Jumlah (Jawapan)92100.00%100.00%
Jumlah kes120100.00% 
Tiada jawapan 28 6.56%
Not completed or Not displayed 307 71.90%
Mean  3.42 
Deviasi standard 1.15