Sila tunggu...
0%
KAJISELIDIK KEPUASAN PELANGGAN
Jumlah rekod dalam kajian ini : 121

Hasil
Number of records in this query:430
Total records in survey:430
Percentage of total:100.00%
Ringkasan bidang untuk 5
Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan.
Jawapan Kira Peratusan
PengeluaranTernakan (1) 25 5.81%  
Kawalan Penyakit (2) 24 5.58%  
Khidmat nasihat/Rundingan (3) 33 7.67%  
Import/Eksport (4) 13 3.02%  
Perkhidmatan online (5) 33 7.67%  
Pemeriksaan Veterinar (6) 45 10.47%  
Pensijilan (VHM, SALT, GVHP) (7) 12 2.79%  
Latihan (8) 15 3.49%  
Abatoir/Rumah sembelih (9) 6 1.40%  
Genetik dan Pembiakbakaan (10) 9 2.09%  
Pemakanan Ternakan (12) 10 2.33%  
Penyelidikan (13) 14 3.26%  
Penguatkuasaan (14) 27 6.28%  
Perkhidmatan Makmal (15) 10 2.33%  
Kebajikan Haiwan (16) 72 16.74%  
Klinik Veterinar (17) 73 16.98%  
Bantuan / Insentif (18) 40 9.30%  
Lain-lain 16 3.72%  

   
Ringkasan bidang untuk 6(1)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai mesra dan menghormati pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.70% 4.61%
2 (2) 12 2.91%
3 (3) 24 5.83% 5.83%
4 (4) 44 10.68%
5 (5) 16 3.88% 14.56%
Jumlah (Jawapan)103100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 18 4.19%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.49 
Deviasi standard 1.1 

   
Ringkasan bidang untuk 6(2)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Pegawai Jabatan mudah dihubungi melalui :]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.10% 5.51%
2 (2) 13 3.41%
3 (3) 18 4.72% 4.72%
4 (4) 24 6.30%
5 (5) 9 2.36% 8.66%
Jumlah (Jawapan)72100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 49 11.40%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.18 
Deviasi standard 1.2 

   
Ringkasan bidang untuk 6(3)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(a) Telefon]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 7 1.77% 7.32%
2 (2) 22 5.56%
3 (3) 16 4.04% 4.04%
4 (4) 31 7.83%
5 (5) 11 2.78% 10.61%
Jumlah (Jawapan)87100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 34 7.91%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.2 
Deviasi standard 1.19 

   
Ringkasan bidang untuk 6(4)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(b) Fax]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 9 2.44% 6.23%
2 (2) 14 3.79%
3 (3) 19 5.15% 5.15%
4 (4) 13 3.52%
5 (5) 5 1.36% 4.88%
Jumlah (Jawapan)60100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 61 14.19%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  2.85 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 6(5)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(c) Email]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.67% 6.42%
2 (2) 14 3.74%
3 (3) 17 4.55% 4.55%
4 (4) 16 4.28%
5 (5) 8 2.14% 6.42%
Jumlah (Jawapan)65100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 56 13.02%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  2.97 
Deviasi standard 1.26 

   
Ringkasan bidang untuk 6(6)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[(d) Datang sendiri]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.05% 5.12%
2 (2) 12 3.07%
3 (3) 18 4.60% 4.60%
4 (4) 29 7.42%
5 (5) 15 3.84% 11.25%
Jumlah (Jawapan)82100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 39 9.07%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.38 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 6(7)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan disampaikan dalam tempoh masa ditetapkan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.50% 7.00%
2 (2) 18 4.50%
3 (3) 16 4.00% 4.00%
4 (4) 35 8.75%
5 (5) 12 3.00% 11.75%
Jumlah (Jawapan)91100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 30 6.98%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.23 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 6(8)
1 2 3 4 5 Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak pasti Memuaskan Sangat memuaskan   PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
[Perkhidmatan diberikan memenuhi kehendak pelanggan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 13 3.23% 9.43%
2 (2) 25 6.20%
3 (3) 15 3.72% 3.72%
4 (4) 28 6.95%
5 (5) 13 3.23% 10.17%
Jumlah (Jawapan)94100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 27 6.28%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.03 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 7(1)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berpengetahuan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 11 2.70% 7.13%
2 (2) 18 4.42%
3 (3) 16 3.93% 3.93%
4 (4) 40 9.83%
5 (5) 13 3.19% 13.02%
Jumlah (Jawapan)98100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 23 5.35%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.27 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 7(2)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Pegawai berkemahiran dan cekap]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 10 2.46% 7.62%
2 (2) 21 5.16%
3 (3) 20 4.91% 4.91%
4 (4) 34 8.35%
5 (5) 13 3.19% 11.55%
Jumlah (Jawapan)98100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 23 5.35%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.19 
Deviasi standard 1.22 

   
Ringkasan bidang untuk 7(3)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Bahan rujukan mudah diperolehi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 2.95% 8.11%
2 (2) 21 5.16%
3 (3) 27 6.63% 6.63%
4 (4) 26 6.39%
5 (5) 12 2.95% 9.34%
Jumlah (Jawapan)98100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 23 5.35%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.05 
Deviasi standard 1.21 

   
Ringkasan bidang untuk 7(4)
MAKLUMAT / PENGETAHUAN
[Maklumat laman web DVS berinformasi]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 2.00% 6.73%
2 (2) 19 4.74%
3 (3) 19 4.74% 4.74%
4 (4) 30 7.48%
5 (5) 16 3.99% 11.47%
Jumlah (Jawapan)92100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 29 6.74%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.29 
Deviasi standard 1.23 

   
Ringkasan bidang untuk 8(1)
KEMUDAHAN
[Peti aduan / cadangan disediakan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 12 3.02% 6.03%
2 (2) 12 3.02%
3 (3) 29 7.29% 7.29%
4 (4) 27 6.78%
5 (5) 9 2.26% 9.05%
Jumlah (Jawapan)89100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 32 7.44%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.1 
Deviasi standard 1.18 

   
Ringkasan bidang untuk 8(2)
KEMUDAHAN
[Ruang menunggu selesa]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 14 3.47% 7.20%
2 (2) 15 3.72%
3 (3) 16 3.97% 3.97%
4 (4) 35 8.68%
5 (5) 14 3.47% 12.16%
Jumlah (Jawapan)94100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 27 6.28%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.21 
Deviasi standard 1.3 

   
Ringkasan bidang untuk 8(3)
KEMUDAHAN
[Kebersihan dan kekemasan]
Jawapan Kira Peratusan Jumlah
1 (1) 8 1.99% 5.22%
2 (2) 13 3.23%
3 (3) 15 3.73% 3.73%
4 (4) 44 10.95%
5 (5) 13 3.23% 14.18%
Jumlah (Jawapan)93100.00%100.00%
Jumlah kes121100.00% 
Tiada jawapan 28 6.51%
Not completed or Not displayed 309 71.86%
Mean  3.44 
Deviasi standard 1.16