Seminar dan Bengkel Penulisan Saintifik 2021

Seminar dan Bengkel Penulisan Saintifik 2021

Microsoft Teams
17 Aug 2021

Bahagian Penyelidikan Veterinar akan menganjurkan Seminar dan Bengkel Penulisan Saintifik Tahun 2021 kepada kakitangan DVS pada 17-18 Ogos 2021 secara atas talian melalui aplikasi Microsoft Teams.

Pautan untuk menghadiri bengkel akan diberikan melalui emel kepada peserta sebelum bengkel bermula. Para peserta perlu membuat pendaftaran kehadiran pada hari bengkel dijalankan.

OBJEKTIF BENGKEL

  • Memahami prinsip asas dalam penulisan saintifik.
  • Mempelajari kaedah-kaedah penyediaan artikel saintifik yang baik dan bersesuaian bagi kajian atau data-data yang ada di jabatan .
  • Membimbing peserta meningkatkan kualiti manuskrip yang dihasilkan.
  • Mendapatkan panduan menerbitkan kertas penerbitan berwasit yang berimpak tinggi.
  • Memahami tatacara dalam proses penerbitan jurnal termasuklah penghantaran artikel, dan memberi respon kepada komen yang dibangkitkan sehinggalah artikel berjaya diterbitkan.

TENTATIF PROGRAM