Address

Bahagian Penyelidikan Veterinar,
Jabatan Perkhidmatan Veterinar,
Putrajaya.

Contact Information

Call: +603 88702226

Email: syed_zulkifli@dvs.gov.my

Dr. Syed Zulkifli B Syed Zainulabidin

Pegawai Veterinar
Bahagian Penyelidikan Veterinar

Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Putrajaya.

Education

 1. DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN

 2. IJAZAH DOKTOR PERUBATAN VETERINAR

Professional Experience

 1. BAHAGIAN PENYELIDIKAN VETERINAR
 2. SEKSYEN PATOLOGI
  INSTITUT PENYELIDIKAN VETERINAR, IPOH
 3. SEKSYEN PENGURUSAN ABATOIR BAHAGIAN
  PEMBANGUNAN INDUSTRI HILIRAN
 4. BAHAGIAN INDUSTRI / KESIHATAN
  DVS NEGERI TERENGGANU