Analisa Bajet Separa: Menilai Impak Ekonomi Dalam Aktiviti Penternakan

Dr. Kamaliah Ghazali

Dr. Kamaliah Ghazali

Jilid 5 No 1

Analisis ekonomi untuk ladang ternakan biasanya dilaksanakan bagi menentukan sama ada penternakan yang dijalankan memberi hasil yang optimum atau sebaliknya. Dua aspek penting yang dinilai adalah melibatkan perbandingan antara kos, perbelanjaan dan sumber yang dikeluarkan dengan hasil, keuntungan dan manfaat daripada aktiviti yang dilaksana di ladang.