Antrax: Penyakit Zoonotik Yang Jarang Ditemui

Roseliza Roslee

Roseliza Roslee

Antraks – Penyakit Zoonotik yang Jarang Ditemui BULETIN_BBV_V5_N3 Jilid 5 No 3

Antraks merupakan jangkitan yang disebabkan oleh bakteria Bacillus anthracis. Bakteria Gram positif ini berbentuk rod di bawah mikroskop cahaya dan mempunyai spora. Jangkitan bakteria ini adalah secara akut, dimanaa jangkitan yang berlaku menyebabkan tanda klinikal dan kesan yang cepat dalam tempoh 24 jam. Haiwan yang dijangkiti kelihataan sihat dan tiada tanda klinikal sebelum jangkitan akut berlaku.