Apakah Tempang Manjadi Satu Masalah Penting Bagi Ladang Tenusu Di Negara Kita?

Dr. Siti Zubaidah Ramanoon, Dr. Sadiq Mohamed Babatunde, Dr. Wan Mastura Shaik Mossadeq, Dr. Rozaihan Mansor & Dr. Sharifah Salmah Syed Hussain

Dr. Siti Zubaidah Ramanoon, Dr. Sadiq Mohamed Babatunde, Dr. Wan Mastura Shaik Mossadeq, Dr. Rozaihan Mansor & Dr. Sharifah Salmah Syed Hussain

Jilid 3 No 2

Tempang adalah keadaan yang sangat menyakitkan bagi lembu tenusu, yang mana ianya menyebabkan gangguan lokomasi sehingga ianya menyebabkan gangguan lokomasi sehingga kadang kala haiwan tidak berupaya untuk berdiri. Tempang merupakan masalah terbesar untuk berdiri. Tempang merupakan masalah terbesar bagi kebajikan haiwan disebabkan oleh kesakitan yang sangat teruk dialami, berlaku perubahan kelakuan dan tekanan pada haiwan yang terlibat.