Bagaimanakah Virus Dibiakkan Di Makmal

Leow Bee Leng

Leow Bee Leng

Jilid 4 No 1

Virus adalah egen berjangkit submikroskopik yang mereplikasi hanya di dalam sel-sel hidup organisma. Ini bererti virus memerlukan sel hidup untuk terus hidup!