Biogas ? Teknologi Hijau Membantu Mengurus Sisa Buangan

Nurul Aini Mohd Yusof, Suhaimi Dollah, Nurshuhada Solahuddin, Roslan Mohd. Yusof, Dr. Ramlan Mohamed, Norazean Mohamad Falal & Mastura Yaacob

Nurul Aini Mohd Yusof, Suhaimi Dollah, Nurshuhada Solahuddin, Roslan Mohd. Yusof, Dr. Ramlan Mohamed, Norazean Mohamad Falal & Mastura Yaacob

Jilid 1 No 2