Diagnosis Of Leptospirosis, Brucellosis & Melioidosis Disease In Humans Conducted In VRI

Naama T., Khor, S.K., Zainab Z., Mazlan L., Chin S.W., Azmaliza A.A., Nor Ashikin S.S., Aminah Kadariah A.L., Surayani A.R., Vijaan G., Chandrawathani P., Ramlan M.

Naama T., Khor, S.K., Zainab Z., Mazlan L., Chin S.W., Azmaliza A.A., Nor Ashikin S.S., Aminah Kadariah A.L., Surayani A.R., Vijaan G., Chandrawathani P., Ramlan M.

46th Annual Scientific
Seminar, Malaysia Society of Parasitology
and Tropical Medicine
(MSPTM) 2010