Faktor Perencat Pertumbuhan Ternakan: Residu Drug Veterinar Dalam Makanan

Marni Sapar, Dr. Marzura Md. Rodzi, Faridah Ismail, Khairunnisak Mohsin & Suhaimi Dollah

Marni Sapar, Dr. Marzura Md. Rodzi, Faridah Ismail, Khairunnisak Mohsin & Suhaimi Dollah

Jilid 1 No 2