Integrasi Lembu Pegading Di Ladang Kelapa Sawit: Kepentingan Pengurusan Bersistematik

Norazean Mohamd Falal, Nurul Aini Mohd Yusof & Dr. Kamaliah Ghazali

Norazean Mohamd Falal, Nurul Aini Mohd Yusof & Dr. Kamaliah Ghazali

Jilid 4 No 2

Pertambahan populasi dunia telah mendorong kepada peningkatan permintaan terhadap sumber makanan utama termasuklah daging lembu. Di Malaysia, data perangkaan menunjukkan penggunaan per kapitan daging lembu telah meningkat daripada 4.3 kilogram pada tahun 1995 kepada 6.5 kilogram pada tahun 2019.