Kaedah Pengiraan Anggaran Kos Pengeluaran Telur Ayam

Nurul Aini Mohd Yusof & Nurshuhada Solahudin

Nurul Aini Mohd Yusof & Nurshuhada Solahudin

Kaedah Pengiraan Anggaran Kos Pengeluaran Telur Ayam BULETIN_BBV_V5_N3 Jilid 5 No 3

Industri penternakan ayam di Malaysia sangat memberangsangkan dan telah mencapai kadar sara diri (SSL) melebihi 100% iaitu kadar pengeluaran melebihi permintaan tempatan. Walaupun industri penternakan ayam dilihat berkembang dengan pesat, namun kelestarian industri tersebut perlu diberi perhatian memandangkan Malaysia bergantung sepenuhnya kepada makanan ternakan import. Isu kenaikan harga makanan ayam sering merungsingkan penternak kerana 70-80% kos pengeluaran telur ayam dipengaruhi oleh harga makanan ternakan. Di samping itu, kenaikan harga telur ayam di pasaran turut membebankan pengguna…

Baca selanjutnya di https://research.dvs.gov.my/portal/wp-content/uploads/2022/11/BULETIN_BBV_V5_N3.pdf