Kaedah Spektroskopi NIRS Bagi Meramal Kandungan Asid Amino Dalam Sarang Burung Walit (2014)