Kajian Pembangunan Teknologi Diagnostik bagi Mengesan penyakit Zoonotik & Penyakit Haiwan Berkepentingan Ekonomi

Dr. Faizah Hanim Mohd Saeid/ Pn. Roseliza binti Roslee

Dr. Faizah Hanim Mohd Saeid/ Pn. Roseliza binti Roslee

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan Dana Awam