Katakan Tidak Kepada Lalat

Roslan Mohd Yusof, Jamal Abdul Nasir Mohd Hassan, Nurshuhada Solahuddin & Tan Teck Leon

Roslan Mohd Yusof, Jamal Abdul Nasir Mohd Hassan, Nurshuhada Solahuddin & Tan Teck Leon

Jilid 1 No 1