Katakan Tidak Pada Lalat

Rosian Mohd Yusof, Jamal Abdul Nasir Mohammad Hassan, Norazean
Mohamd Falal, Nurshuhahada Solahudin, Tan Teek Leon, Mohamad Azlan Jahaya

Rosian Mohd Yusof, Jamal Abdul Nasir Mohammad Hassan, Norazean Mohamd Falal, Nurshuhahada Solahudin, Tan Teek Leon, Mohamad Azlan Jahaya