Kerintangan Antibiotik ? Sedarkah Kita ?

Mohd Azlan Jahaya, Azima Laili Hanifah, Norfadzrin Fadzil, Abdul Jabir Jaafar, Dr. Tuba Thabitah Abdullah Tahir & Muhammad Ridzuan Ku?ip

Mohd Azlan Jahaya, Azima Laili Hanifah, Norfadzrin Fadzil, Abdul Jabir Jaafar, Dr. Tuba Thabitah Abdullah Tahir & Muhammad Ridzuan Ku?ip

Jilid 3 No 1