Kromosom & Penyakit Genetik

Afiqah Fasihah Abdul Rahim

Afiqah Fasihah Abdul Rahim

Kromosom dan Penyakit Genetik BULETIN_BBV_V5_N3 Jilid 5 No 3

Anda pasti tahu bahawa Asid Nukleik (DNA) mengandungi maklumat genetik dalam setiap organisma hidup.

Tetapi di mana pula DNA ini disimpan dalam tubuh? Ya! DNA tersimpan di dalam kromosom yang terdiri daripada bebenang halus dan panjang berlingkar di dalam nukleus sesuatu sel.