Lalat Askar Hitam (Black Soldier Fly) Sumber Protin Alternatif Makanan Ternakan

Suhaimi Dollah

Suhaimi Dollah

Jilid 3 No 2

Lalat Askar Hitam (Black Soldier Fly) Sumber Protin Alternatif Makanan Ternakan.

Pengusaha industri ternakan amat terkesan dengan peningkatan kos komiditi jagung dan soya untuk makanan ternakan kerana sukar mendapatkan sumber protein alternatif lain.