Laporan Ujian Paterniti DNA Kerbau Daerah Bachok, Kelantan.

Mohd Hafiz bin Abdul Rahman