Makmal Bio-Keselamatan Tahap 3

Muhd. Syamsul Naim Noorazmi, Dr. Ahmad Fikri Ahmad Yunus, Wan Normaziah Wan Omar Bakri & Zamila Zainon

Muhd. Syamsul Naim Noorazmi, Dr. Ahmad Fikri Ahmad Yunus, Wan Normaziah Wan Omar Bakri & Zamila Zainon

Jilid 6 No 1

Institut Penyelidikan Veterinar (VRI) adalah antara institusi utama di Malaysia yang mengendalikan penyakit-penyakit zoonotik iaitu penyakit boleh berjangkit di antara haiwan dan manusia. VRI sejak sekian lama telah terlibat dalam kerja-kerja diagnosis, program survelan dan pemantauan penyakit-penyakit zoonotik yang berlaku di seluruh negara.