Memaksimakan Guna Tanah Pertanian melalui Penternakan Ruminan: Sistem Bredlot – Ibu – Anak (2011)