Pemanfaatan Kumbahan Kandang Ternakan Lembu Tenusu Menjadi Bahan Yang Berguna (2011)