Pembiakbakaan Seturunan (Inbreeding): Definisi Dan Kesan Genetik

Afiqah Fasihah Abdul Rahim

Afiqah Fasihah Abdul Rahim

Jilid 6 No 1

Risiko pembiakbakaan seturunan dalam populasi ternakan merupakan masalah utama dalam pemuliharaan biologi. Kesedaran tentang kesan buruk daripada amalan pembiakbakaan seturunan ini perlu dipertingkatkan dalam kalangan penternak di Malaysia bagi menjamin kualiti genetik ternakan terpelihara. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pembiakbakaan seturunan?